Hvor mange ord er en bacheloroppgave?

Hvor mange ord en bacheloroppgave skal inneholde vil variere fra studiested til studiested. For å finne ut av hvor mange ord det er forventet at du skal skrive, er det en fordel å sjekke ut nettsiden til ditt studiested. Vi kommer inn på hvor mange ord den skal inneholde litt senere i artikkelen. 

Hva må man tenke på når man skal skrive en bacheloroppgave? 

En bacheloroppgave skal inneholde mange forskjellige elementer, og vi skal ramse opp en del forskjellige punkter som må være med. De ulike studiestedene har forskjellige oppsett til hvordan bacheloroppgaven skal se ut. 

Om du går inn på nettsiden til ditt studiested vil du kunne finne informasjon om hvordan de forventer at oppsettet til bacheloroppgaven skal se ut. Du vil også finner maler til for eksempel forsiden av bacheloroppgaven.  

En bacheloroppgave vil ha forskjellige krav til hvordan den skal se ut. For eksempel er det krav til hvilken font man skal bruke og hvilken skriftstørrelse man skal bruke. Dette kan også være forskjellig fra forsiden til selve oppgaven. 

Vi skal tilbake til hva denne teksten handler om, altså hvor mange ord en bacheloroppgave skal inneholde. Det kan som sagt variere ut ifra hvor du studerer, men vanligvis vil en bacheloroppgave inneholde 6.000 ord, noe som tilsvarer ca. 15 sider.  

Det er ingen fasit for hvordan strukturen på en bacheloroppgave skal se ut, men du kan for eksempel finne en bacheloroppgave som tidligere er blitt gjort på ditt studiested for å se hvordan de har gjort det. Bacheloroppgaven må inneholde noen punkter som blant annet: 

  • Forside (tittelside) 
  • Abstract (sammendrag) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Teoridel 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 

Punktene ovenfor er i en tilfeldig rekkefølge. Det kan være at du finner ut hvordan oppsettet skal være på nettsiden til studiestedet, men det beste er nok å finne en tidligere bacheloroppgave fra skolen slik at du kan se hvilket oppsett de har brukt. 

Tips

Tips til hvordan man skriver en bacheloroppgave 

Å begynne i god tid med bacheloroppgaven er et av de beste tipsene man kan få. Mange utsetter å begynne på den, noe som gjør at man kan ende opp med å ha dårlig tid og som igjen kan gå utover det endelige resultatet. Start i god tid før innlevering slik at du kan gjøre en god og grundig research. 

Om du velger et tema som interesserer deg vil det være mye enklere å skrive oppgaven. Da vil du ha en problemstilling du ønsker å finne svar på, og som vil motivere deg gjennom hele løpet. Velger du et tema som du ikke interesserer deg for, kan man fort miste motivasjonen og dermed utsette oppgaven gang på gang. 

Om du trenger hjelp til bacheloroppgaven kan det være lurt å ta kontakt med veilederen din. Han/hun kan hjelpe deg gjennom hele prosessen ved å gå igjennom hva du har gjort, og kan hjelpe deg videre i prosessen. 

Det er også viktig at du lager deg en plan for hvordan oppgaven skal utføres. En tidsplan gir deg en god plan for når du skal være ferdig med de ulike delene. Holder du deg til planen vil du også bli ferdig i tide. Men husk å sett deg realistiske mål. 

Husk også å ta pauser underveis for uten pauser blir man fort sliten. Sitter du foran en PC-skjerm er det lurt å ta seg fem minutters pause i timen for eksempel. 

Når du er ferdig med å skrive oppgaven er det lurt å lese igjennom oppgaven flere ganger. Det er fort gjort at det er skrivefeil og rare formuleringer i teksten. Korrektur eller språkvask er derfor svært viktig å gjøre for innlevering. Oppgaven vil se mye bedre ut, og det vil ikke se ut som om oppgaven er gjort i hui og hast. 

Kontakt oss 

Trenger du hjelp til å utføre korrektur eller språkvask av din bacheloroppgave, hjelper vi deg mer enn gjerne. Vi sørger da for at teksten ser strålende ut før den skal innleveres. Vi hos Din Språkvask har lang og god erfaring innenfor dette området. Vi ser fram til å høre fra deg.