Hvor lang skal en masteroppgave være?

En masteroppgave er den siste oppgaven i en mastergrad, og her foreligger det mange retningslinjer å forholde seg til. En masteroppgave kan bestå av alt fra 18 000 til 40 000 tusen ord, avhengig av studieretning, arbeidsform og studiested.

Dersom du skriver oppgaven over et semester og jobber alene, vil kravet til antall ord være lavere enn dersom du skriver i lag med andre og over to semestre. Hvert universitet har egne regler om lengde og omfang. Diskuter med veileder dersom du er usikker. 

Når du undersøke hvor lang masteroppgaven skal være, må du ta høyde til flere elementer. Hvilke deler av oppgaven teller på antall ord? Har ulike deler forskjellige krav til ord? Hvor mange prosent kan du gå over og under antall ord?

Masteroppgaven jobber du som regel med over flere måneder, og derfor er det lurt å få en klarhet i formelle krav og retningslinjer så tidlig som mulig. Din Språkvask kan hjelpe deg med både forarbeid og etterarbeid, i form av korrektur og språkvask.

Forstørrelsesglass

Hva er en masteroppgave?

En masteroppgave er den siste oppgaven du gjør i en masterutdanning. Detter en høyere utdanning hvor du fordyper deg innen et spesifikt fagområde. For å ta en master må du først ha en bachelorgrad, men noen kombinerer begge gradene. 

En masteroppgave skrives vanligvis over ett eller to semestre. Selve mastergraden går over to år i Norge, og her får du tid til å tilegne deg avansert kunnskap og analytiske ferdigheter innenfor ditt valgte fagområde.

Masteroppgaven kan enten skrives selvstendig, eller i samarbeid med andre. Dette avhenger av studieretning og studiested. Selve oppsettet til oppgaven kan også variere. Noen ligner en tradisjonell bacheloroppgave, mens andre skal være vitenskapelige artikler.

Gjennom graden vil du få god veiledning og oppfølging via din personlige veileder. Dette er en person som er ekspert på fagområdet og emnet du fordyper deg i. Universitetet har også kurs og foredrag om oppgaveskriving, gjerne i starten av graden.

Folk som samarbeider

Hvor mange ord skal en masteroppgave være på?

Kravet for antall ord på en masteroppgave vil avhenge av studiestedet ditt og hvor mange studiepoeng masteroppgaven skal utgjøre. Oppgaver på 30 poeng har naturligvis en lavere ramme enn oppgaver på 45 studiepoeng.

På emnesiden til studiet ditt, vil du finne utfyllende informasjon om krav til antall ord. Vanligvis vil dette ligge et sted mellom 20 000 og 30 000 ord, men det finnes ikke et fast og universelt krav. Snakk med veileder dersom du er usikker.

Som regel har du lov til å gå litt under eller litt over antall ord, vanligvis +/- 10 %. Dersom du skriver i lag med andre, kan omfanget av antall ord øke. Det er også viktig å merke seg hvilke deler av oppgaven som teller for antall ord.

Igjen varierer dette fra universitet til universitet, men vanligvis vil ikke følgende elementer telle på den fullstendige ordtellingen: Forord, forside, registre, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg. Hver av disse kan ha egne krav for antall ord.

En mann som skriver masteroppgave

Skrive masteroppgave på kort tid

Nærmer innleveringsfristen seg med stormskritt? Det er ikke uvanlig at studenter utsetter skrivingen, selv om dette naturligvis ikke er anbefalt. Det er mulig å fullføre oppgaven, så fremt du har gjort godt forarbeid og møtt tidligere frister for påmelding.

Selve skrivingen er gjerne ikke det som tar lengst tid. Forarbeidet, uthenting av kildemateriale, intervjuer, referanser og alt som hører med tar tid. Hvis du kun har selve skrivingen igjen, lønner det seg å starte med oppgavens «skjelett». 

Lag en oversikt over hva oppgaven skal inneholde, i henhold til retningslinjene fra universitetet ditt. Dette gjør det lettere å skrive etter en plan. Lag deg faste skriverutiner og husk å gi deg selv tid til å gå gjennom oppgaven til slutt.

Dersom du har det travelt, er det viktig å starte skrivingen raskest. Mange idéer og konklusjoner kommer mens du skriver – det er nemlig da du tenker best. Skriv ned alt som er relevant for team og kapittel. Til slutt kan du luke ut informasjon om ikke er like relevant.

Håndtrykk

Motta hjelp til språkvask av oppgaven

Uansett om du har det travelt med masteroppgaven, eller om du er i rute – det lønner seg alltid å få hjelp før oppgaven leveres. Noen bruker venner og familie til å se over oppgaven, men for det beste resultatet vil profesjonell hjelp mest effektivt.

Det er nemlig slik at skrivefeil, språk, tegnsetting og grammatiske feil kan påvirke oppgavens karakter og helhet. Du har jobbet med denne oppgaven over lengre tid, og da er det naturlig å bli blind på egne feil. Kanskje er det språkregler du ikke er klar over?

Din Språkvask kan hjelpe deg med språkvask og korrektur av oppgaven. Vi sørger for at oppgaven flyter godt og luker ut eventuelle feil underveis. Du kan sende oss oppgaven kapittelvis underveis, eller hele oppgaven når den er ferdig. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.