Hvem kan søke etter forskningsmidler?

I teorien kan alle forskere søke om forskningsmidler, men du kan ikke søke hos hvilken som helst organisasjon eller forening. Noen har unike krav og tar ikke imot søknader fra privatpersoner, andre behandler kun søknader fra godkjente forskningsorganisasjoner.

Forsikringsrådet er et eksempel på en organisasjon som kun behandler søknader fra næringsliv, offentlige sektor og forskningsorganisasjoner. Konkurransetilsynet tar derimot søknader fra selvstendige privatpersoner.

For å finne ut hvor du kan få forskningsmidler fra, kan du gjøre et søk etter forskningsmidler til ditt aktuelle fagområde. Du kan også se på pågående utlysninger til stipendiat, her vil målgruppe og kvalifiserte søkere alltid beskrives.

Det finnes mange foreninger, organisasjoner og forbund som gir ut midler til forskning. Hvis du ikke kan søke som privatperson, kan du i noen tilfeller søke gjennom arbeidsgiver, andre foretak og selvfølgelig forsknings- og undervisningssituasjoner.

Folk som lager sjekkliste

Forskningsmidler kriterier

Enhver forening har unike kriterier til sine utlysninger. Vanligvis legges det vekt på «god forskning», hvilket er et objektivt og noe utydelig krav.  Forskningsprosjektet må kunne gi betydningsfulle resultater, knyttet til foreningen.

Hvis du for eksempel søker om midler fra Kreftforeningen, forutsetter det at prosjektet kan gi resultater av betydning for kreftpasienter – enten nå eller i fremtiden. Forskningsrådet har derimot mer åpne prosjekt, hvor kravene ligger på søkeren selv og kompetanse. 

Du må vanligvis kunne vise til tidligere erfaring og evnen til å utføre prosjektet med høy vitenskapelig kvalitet. Dette er mest relevant for personer som søker gjennom organisasjoner og næringsvirksomhet, ikke gjennom undervisningsinstitusjoner. 

Selve søknaden vil også ha mange kriterier og krav som må oppfylles. Dette avhenger av utlysningen, og her du vil finne god informasjon om krav på forbundets nettside og gjennom den veiledende teksten i søknadsskjema. Kontaktperson vil også kunne hjelpe deg med dette.

En mann som jobber med PC

Slik søker du om forskningsmidler

Søknadsprosessen varierer veldig fra organisasjon til organisasjon. Noen har konkrete frister, hvor søknadene ikke blir vurdert før fristen løper ut. Andre har løpende frister, der søknadene vurderes og godkjennes fortløpende. 

Noen organisasjoner krever at du sender en prosjektskisse, før du i det hele tatt får tilgang til søkeportalen. Når du har funnet en utlysning eller en løpende søknad som er aktuell, er det viktig at du gjør deg kjent med kravene som stilles. 

Legg merke til hva midlene kan brukes til og hvorvidt du må inkludere en plan for hvordan du tenker å disponere midlene. Formelle krav knyttet til utforming, vedlegg, kontaktpersoner og annen dokumentasjon er også viktig.

Som regel legges det vekt på kvalitet av aktiviteter og metoder, hvorvidt prosjektet er nytenkende eller ikke og hvilke potensielle virkninger det foreslåtte prosjektet vil ha på innovasjon. Prosjektet må også rette seg mot målsatsningsområdene til forbundet.

Tre skribenter

Motta hjelp til søknad

Det tar tid å skrive en god søknad om forskningsmidler. Det er viktig at du møter de formelle kravene til dokumentasjon, men også holder deg innenfor det samme rammeverket og tidsfrister.

Hvordan du ordlegger deg, formidler formålet med forskningen og metodene du planlegger å bruke, har mye å si for fagutvalget sin endelige vurdering. Du skal fremstå profesjonell, samtidig som du må engasjere medlemmene av utvalget.

Din Språkvask hjelper deg med korrektur, språkvask og tekstproduksjon av søknadsteksten. Dette gir deg de beste forutsetningene for å få forskningsprosjektet innvilget.

Vi kan hjelpe deg med hele eller deler av søknaden. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, vi ser frem til å høre fra deg.