Hva er korrektur?

Hva er korrektur? De fleste har vært bort i korrekturlesing i løpet av livet, enten det var på skolen eller i jobbsammenheng. På skolen opplevde du kanskje å få levert tilbake norskstilen din, rettet med rød penn. 

Vi skal her forklare deg hva korrektur faktisk er, og hvorfor du kan dra stor nytte av det.

Hva skjer ved korrektur eller korrekturlesing?

Korrektur eller korrekturlesing betyr at man går gjennom en allerede skrevet tekst, og forsikrer at den språklige kvaliteten er god nok. Under korrektur vil man for eksempel rette opp i skrivefeil, men også fikse eventuelle grammatikkfeil.

Korrektur kan være både omfattende eller raskt gjort. I sin enkleste form vil korrektur innebære at man går gjennom en tekst og rette opp i ord som er skrevet feil. 

Ved mer omfattende korrekturlesing vil man gjerne sørge for å også endre på setningstruktur og gjøre teksten mer leselig. Også tekstens formattering kan endres på under korrektur.

Hvordan utføres korrektur?

Korrektur kan utføres ved at teksten legges inn i et Word-dokument, Google Doc eller lignende løsninger som byr på innebygde korrekturverktøy. Med disse verktøyene kan man oppdage eventuelle skrivefeil siden de vil markeres med rød strek.

Det er likevel begrenset hva teknologien kan hjelpe oss med. Det er som regel også nødvendig å se gjennom teksten manuelt. Først da kan man oppdage dårlige formuleringer og unaturlige setninger, noe et program ikke vil klare – stort sett.

Under korrektur vil som regel en korrekturleser gå gjennom teksten din, ord for ord, og deretter rette på teksten underveis. Prosessen kan være rask og enkel dersom teksten har god kvalitet i utgangspunktet.

Inneholder teksten derimot mange skrivefeil, kan korrektur ta lang tid.

Hva er korrektur godt for?

Mange lurer på følgende: «Hva er korrektur godt for»?. Det er mange grunner til at man bør utføre korrektur av en tekst. Du kan blant annet sørge for at teksten blir lettere å forstå for dem som skal lese den.

Har en tekst mange skrivefeil, vil det ofte være vanskelig å tolke teksten og dens budskap. Det er spesielt viktig å tenke på dette hvis teksten skal leveres inn eller bli publisert på nett.

Hva er korrektur godt for ellers? Jo, du vil kunne sørge for at teksten din fremstår som mer profesjonell. En bedrift som publiserer tekster uten korrektur, risikerer at teksten inneholder mange feil – både grammatiske feil og rene skrivefeil.

Korrektur for private og bedrifter

Både privatpersoner og bedrifter kan dra nytte av korrektur. For private kan det for eksempel være aktuelt med korrektur dersom de skal sende en søknad eller levere inn en tekst i forbindelse med jobb eller utdanning.

For bedrifter er korrektur relevant før tekster skal sendes ut til kunder, enten det er nyhetsbrev på e-post eller andre tekster. Du bør også være påpasselig med å utføre korrektur før du publiserer bedriftens tekster på nettsiden din.

Husk at en dårlig tekst uten korrektur kan skape et dårlig rykte for bedriften.

Oppsummering: Hva er korrektur?

Korrektur er en gjennomgang av tekst der skrivefeil, grammatiske feil og dårlige formuleringer blir rettet opp i. Dette kan øke tekstens kvalitet mange hakk, og bidra til at leseren forstår budskapet enklere.

Vi i Din Språkvask kan hjelpe med korrektur, både for private og bedrifter.