Hva er klart språk? 

Klart språk er et begrep som har blitt stadig mer betydningsfullt i dagens samfunn. Det gjelder spesielt innenfor offentlig forvaltning og forretningsverdenen, men også innen kommunikasjon generelt. Men hva innebærer egentlig klart språk, og hvorfor er det så viktig?   

Innen kommunikasjon oppstår det ofte misforståelser. Dårlige formuleringer må ta mye av skylden for dette. Det er viktig med så klart språk som mulig for å få frem budskapet sitt. I denne artikkelen skal vi utforske begrepet klart språk og dets betydning for effektiv kommunikasjon. 

Definisjon av klart språk 

Klart språk kan defineres som en form for skriftlig og muntlig kommunikasjon som er enkel, presis, forståelig og målgruppeorientert. Hensikten med klart språk, er å sikre at informasjonen blir lett tilgjengelig for målgruppen. De skal ikke tte ty til unødvendig komplisert eller uklar språkbruk.  

Dette inkluderer å bruke vanlige ord og uttrykk, unngå lange og kompliserte setninger, og sørge for at teksten er logisk strukturert. Klart språk dreier seg også om å tilpasse kommunikasjonen til målgruppens behov og kunnskapsnivå. Det kan omfatte bruk av visuelle elementer som diagrammer, tabeller eller illustrasjoner for å støtte tekstlig informasjon. 

Hvorfor er klart språk viktig? 

Klart språk er viktig av flere grunner. Dets betydning strekker seg over ulike sektorer og felt:  

1. Åpenhet og tillit: Klart språk fremmer åpenhet i kommunikasjon. Når informasjon er enkel å forstå, føler folk seg mer informerte og trygge. Dette er spesielt avgjørende for offentlige institusjoner og myndigheter som er ansvarlige for å formidle viktig informasjon til borgerne, inkludert lover, regler og tjenester. 

2. Effektiv kommunikasjon: Klart språk sparer tid og ressurser. Når informasjon er presentert på en forståelig måte, reduseres risikoen for misforståelser og feil. Dette gjør det mulig for folk å ta raskere og mer informerte beslutninger og krever mindre assistanse for å forstå informasjonen. Tid er en dyrebar ressurs, effektiv kommunikasjon er avgjørende. 

3. Inkludering: Klart språk fremmer inkludering. Når informasjon er uttrykt på en måte som alle kan forstå, uavhengig av utdanning eller bakgrunn, blir samfunnet mer inkluderende. Dette er viktig for å sikre at alle har tilgang til viktig informasjon og tjenester. 

4. Juridisk og etisk ansvar: I mange jurisdiksjoner er det blitt innført lover og retningslinjer som krever bruk av klart språk i offentlige dokumenter og tjenester. Dette gjenspeiler et juridisk og etisk ansvar for å kommunisere på en måte som tjener befolkningen på best mulig måte. 

Elementer av klart språk 

For å oppnå klart språk, er det viktig å vurdere flere nøkkelaspekter:  

1. Enkelhet: Bruk enkelt og ukomplisert språk. Unngå komplekse og lange setninger, og velg vanlige ord og uttrykk. 

2. Målgruppebevissthet: Forstå målgruppen, og tilpass kommunikasjonen til deres behov og kunnskapsnivå. 

3. Presisjon: Vær presis i språket. Unngå tvetydighet, og bruk eksakte termer og definisjoner. 

4. Struktur: Organiser informasjonen på en logisk måte. Bruk overskrifter, avsnitt og punktlister for å gjøre teksten oversiktlig. 

5. Korrekturlesning og testing: Korrekturles nøye, og test språklig kommunikasjon med målgruppen for å sikre at den er forståelig. 

6. Aktivt språk: Bruk aktiv form i setningene for å gjøre dem mer engasjerende og direkte. 

Trenger du hjelp til klart språk? 

Klart språk er avgjørende for å sikre effektiv kommunikasjon i dagens samfunn. Enten det er i offentlig forvaltning, forretningsverdenen eller den personlige sfæren, bør vi alle strebe etter å praktisere klart språk. Dette fremmer åpenhet, effektivitet, inkludering og tillit i kommunikasjonen.   

Klart språk er ikke bare et verktøy for bedre kommunikasjon. Det er en grunnleggende verdi som bør omfavnes i alle aspekter av samfunnet. Trenger du hjelp til klart språk? Ta kontakt med Din Språkvask!