Grammatiske feil

Grammatiske feil er er noe som er veldig vanlig i de fleste tekster, og grammatiske feil kan også ofte være vanskelig å se med det blotte øyet. For å finne grammatiske feil er det en fordel å ha erfaring på dette området, og ikke minst at man er språkkyndig.

Grammatiske feil kan være så mangt og dette kan deles inn i tre forskjellige type feil – grammatisk, semantisk og idiomatisk. I denne artikkelen skal vi forklare mer om disse ulike feilene. Kanskje vil dette også kunne gjøre deg mer kyndig til å finne og utelukke slike feil i fremtidige tekster.

Typiske grammatiske feil

Typiske grammatiske feil

Grammatiske feil er som oftest den feilen som oftest begås, og som er den enkleste å se og rette i opp. Ta for eksempel «en liten sykkel» som er den grammatisk korrekte måten å skrive det på. Skriver man for eksempel «et liten sykkel» eller «et små sykkel» så er dette grammatisk feil.

I disse eksemplene er det feile bøyninger som gjør at setningene blir grammatisk feil. Slike grammatiske feil kan i verste fall føre til misforståelser, men som oftest så klarer man å forstå hva som er skrevet selv om det er grammatisk feil.

Idiomatiske feil

Idiomatiske feil

Idiomatiske feil har med oversettelse av faste uttrykk fra et språk til et annet. Slike feil kan være vanskelig for mange å forstå seg på da man ofte ikke vet hva den opprinnelige setningen var. For å klare å oversette slike uttrykk er det viktig å ha gode språkkunnskaper og kulturell kompetanse.

For at slike utrykk skal bli riktig, må man vite hva dette uttrykket er på språket det skal oversettes til. Et godt eksempel som Språkrådet viser til er for eksempel det spanske uttrykket «en innestengt katt». Om man ikke vet hva dette uttrykket kan sammenlignes med i det norske språk, vil dette bli en uforståelig oversette uten mål og mening.

Det kan kanskje virke rart for mange, men uttrykk kan ikke oversettes direkte til et annet språk, da vil det som sagt ikke gi noen mening. Men om man vet hva dette uttrykket kan sammenlignes med i Norge, da ville man ha skrevet «ugler i mosen». 

Semantiske feil

Semantiske feil

Semantiske feil er ord som brukes feil, det vil si at ordet som blir brukt gir en helt annen mening enn det i utgangspunktet skulle. Semantiske feil er nok ikke så veldig vanlig blant nordmenn, men blant våre nye landsmenn f.eks. hos innvandrere og flyktninger som lærer seg norsk, kan dette være et problem.

Semantiske feil kan også ha opphav i hvordan man skriver og tenker på andre språk. Det vil si at noen ord kanskje sies og skrives på en annen måte på det andre språket enn på norsk, noe som gjør at om det blir oversatt til norsk så får det en motsatt mening eller ikke gir mening.

Et eksempel på semantisk feil kan være om vi skal forklare at hytten vår er laget av tre, da kaller vi det for en «trehytte», som er den korrekte måten å skrive det på. Den semantiske feilen vil være om du da hadde sagt «hyttetre»

Språkvask og korrektur

Språkvask og korrektur

Utfører man språkvask og korrektur av tekstene sine, vil man kunne utelukke grammatiske feil. Bortsett fra semantiske feil, vil ikke et tekstprogram som f.eks. Word finne disse feilene. Semantiske feil er også vanlige skrivefeil da dette ikke er ord som eksisterer i det norske språket, og vil derfor bli oppdaget av et tekstprogram.

Grammatiske feil vil ikke bli oppdaget av tekstprogrammene da det er vanskelig å gjøre dem så avanserte. Manuell gjennomgang av tekstene må derfor utføres for å utelukke grammatiske feil. Idiomatiske feil kan være vanskelig for de fleste, så her må man ha gode språkkunnskaper og kulturell kompetanse for å få det riktig.

Språkvask og korrektur er noe som anbefales å gjøre av alle tekster av betydning. Om du har skrevet en tekst hvor det kun er du som skal lese den, da er det ikke nødvendig å utføre språkvask, men om det er en innlevering eller møtereferat eller noe som andre folk skal lese, er det anbefalt med språkvask og korrektur.

Språkvask og korrektur vil rette opp i alle grammatiske feil, skrivefeil, orddelingsfeil, rare formuleringer, og oppbyggingen av setninger. Ved å rette opp i slike feil vil teksten få en mye bedre helhet som gir den bedre flyt og gjør den mye enklere å lese.

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi i Din Språkvask utfører språkvask og korrektur på alle ulike tekster. Vi har bred og lang erfaring med språkvask og korrektur, og noe av det vanligste vi utfører språkvask og korrektur på, er akademiske tekster som for eksempel masteroppgaver og bacheloroppgaver.

Om du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post. Du vil normalt få svar innen neste virkedag, og om du har bedt om et tilbud fra oss så er dette et uforpliktende tilbud. Våre dyktige medarbeidere ser fram til å høre fra deg og å hjelpe deg.