Fremdriftsplan masteroppgave

Har du en fremdriftsplan på hvordan du skal jobbe med masteroppgaven er du allerede godt i gang. Ingenting er så bra som godt forhåndsarbeid og forberedelser.

En masteroppgave kan være svært tidkrevende, og jo mer du har planlagt på forhånd, jo bedre er det. Det vil spare deg for masse tid, og ikke minst vil det spare deg for mye frustrasjon og stress når innleveringsfristen nærmer seg.

Med en fremdriftsplan vet du sånn ca. når du forventer å være ferdig med de forskjellige delene av masteroppgaven. Dette sørger for at du ulike delene blir utført til planlagt tid.

Skrive masteroppgave på kort tid

Det skal bra gjøres å skrive en masteroppgave på kort tid. For et best mulig resultat må man jobbe med det en stund. Skal du kunne klare å korte ned tiden på masteroppgaven, må man ha en god fremdriftsplan. Dette hjelper deg med å vite hva som skal gjøres når, og når de ulike delen skal være ferdig.

En fremdriftsplan sparer deg for mye ekstraarbeid, og det kan spare deg for en stressende tid før innlevering. Har du en fremdriftsplan så vil man bli ferdig i tide om man holder seg til den, og man kan da også gjøre den unna på forholdsvis kort tid.

Lengde på masteroppgave

En masteroppgave er noe man jobber med i ca. ett år, eller over to semestre. Det kreves da mye av det endelige resultatet, og det er forventet at man skriver opp imot ca. 105 sider som tilsvarer ca. 42.000 ord. Dette er maks antall sider og ord, og man må forvente å skrive minst 24.000 ord og 60 sider på en masteroppgave.

Det er viktig å notere seg at forord, kildehenvisninger og vedlegg ikke skal telles med i antall ord og sider. Hva din utdanningsinstitusjon forventer av deg, kan være forskjellig fra sted til sted. Dette finner man som oftest informasjon om på instituttets nettside.

Skrive masteroppgave sammen

Ja det er fullt mulig å skrive masteroppgave med noen andre, men ønsker man å gjøre det, må man sende inn en søknad til studiekonsulenten. Her må dere gi en forklaring for hvorfor dere ønske rå samarbeide om masteroppgaven og hva dere ønsker å skrive om.

På noen utdanningsinstitusjoner skal man faktisk skrive masteroppgaven sammen med andre istedenfor alene. Dette kommer helt an på hvilke regler som gjelder der. Dette kan man også finne informasjon om hos det aktuelle studieinstituttet.

Skisse til masteroppgaven

Hos de aller fleste utdanningsinstitutt kan man finner skisser over hvordan masteroppgaven skal se ut. Vanligvis finner man en forside med utdanningsinstitusjonens logo på som man kan laste ned og skrive inn sin egen informasjon på. Resten av oppsettet må man nesten finne ut av selv, men man kan se på hvordan oppsettet har vært på andre sine masteroppgaver.

Stryk på masteroppgaven

Om man skulle stryke på masteroppgaven, kan man søke utdanningsinstituttet om å få levere den på nytt. Du vil da få et år på deg å levere den på nytt. Verdt å merke seg er at om du får et nytt forsøk, så kan du ikke levere inn den samme oppgaven på nytt.

Man må da stille nye spørsmål og ha andre problemstillinger, eller trekke inn ny kilder og endre analysen for at det skal kunne anses som en ny masteroppgave. Om man da oppnår en karakter, så kan man ikke ta masteroppgaven på nytt når den er bestått.

Korrektur av masteroppgaven

Som en av de siste punktene før man leverer inn masteroppgaven sin, kan det være veldig lurt å utføre en korrektur og språkvask på oppgaven din. Dette kan man til dels gjøre selv, men om man ikke er så dyktig til det sel, så kan det være an fordel at andre gjør det for deg.

Et tekstprogram finner dessverre ikke alle feilene, og det gjør man nok ikke selv heller da man kan se seg blind for egen feil. Et alternativ da kan være å sende det inn til et tekstbyrå som kan gjøre jobben for deg. De vil sørge for at oppgaven din blir uten feil og blir mer lettleselig.

Korrektur pris

Pris på korrektur kommer helt an på hvor mye som skal korrekturleses. Jo mer som skal korrekturleses, jo dyrere blir det. Prisen er også ofte basert på antall ord. 

Kontakt oss

Ønsker du hjelp med korrektur på masteroppgaven din, hjelper vi i Din Språkvask deg gjerne. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.