Forskningssøknad

Skal du skrive en forskningssøknad? Årlig behandles rundt 5 000 søknader hos Forskningsrådet. Hvordan lykkes med søknaden, slik at prosjektet ditt kan finansieres?

En forskningssøknad tar rundt fem uker å skrive, noe som tilsvarer 185 arbeidstimer. Det ligger med andre ord mye arbeid bak søknaden. Derfor er det selvfølgelig ekstra surt dersom søknaden ikke fører til bevilgning av penger fra Forskningsrådet.

Finn ut hvordan du skriver en god forskningssøknad i vår guide!

Et håndtrykk

E-søknad hos Forskningsrådet

Forskere som skal sende inn en forskningssøknad, kan gjøre dette via Forskningsrådets elektroniske søknadsskjema. Bare denne prosessen i seg selv kan være nokså tidkrevende. Ifølge undersøkelser går rundt 10 % av den totale tidsbruken på forskningssøknaden til å fylle inn e-søknaden. 

Siden søknadsskjemaet for en forskningssøknad er ganske omfattende, kan det være lurt å sette i gang med denne prosessen i god tid. Gjør dere kjent med skjemaet, og sørg for at de ulike kriteriene som settes i søknaden blir oppfylt.

Det finnes dessuten mer enn ett skjema å velge mellom når du skal sende inn en forskningssøknad. Sett deg inn i ulike søknadstyper og hvilke kriterier som gjelder for den enkelte. Husk at det er mulig å teste søknadsskjemaet ut før du faktisk bruker det!

En dame som hopper

Et nåløye å få godkjent søknaden

Hvert år mottar Forskningsrådet ni milliarder kroner fra regjeringen. Disse midlene skal bidra til å finansiere forskningsprosjekter hos ulike institutter rundt omkring i Norge. Av de rundt 5 000 som søker om støtte, er det omlag 23 % som innvilges.

Det er med andre ord utfordrende å komme seg gjennom nåløyet, og majoriteten av søknader vil ha blitt skrevet til ingen nytte. Grunnene til avslag kan være mange, og dårlige eller mangelfulle søknader er én av dem.

Mange forskningsinstitusjoner finner det frustrerende å bruke fire ukesverk på å skrive en forskningssøknad som ikke gir gjennomslag.

Folk som samarbeider

Slik skriver du en forskningssøknad

Hvordan skrive en forskningssøknad – også kjent som «grant application»? Forskningsrådet selv har ulike tips til hvordan du kan lykkes med skrivingen. Disse er som følger:

·       Sett deg nøye inn i utlysningen

·       Gjør deg kjent med søknadsskjemaet

·       Send inn søknaden så snart den er ferdig

·       Lagre innholdet hyppig

·       Se gjennom veiledningstekster og motta hjelp fra kontaktpersonene i utlysningen

·       Pass på søknadsfrister!

For å lykkes med en forskningssøknad er det også viktig å skrive søknaden på en oversiktlig og strukturert måte. Sørg for å ha god språklig flyt, og pass på at skrivet ikke inneholder grammatikk- eller skrivefeil.

Tre skribenter

Motta hjelp til språkvask

Det å skrive en forskningssøknad er tidkrevende arbeid, og i snitt tar det 185 timer å ferdigstille søknaden. Samtidig er det ikke mer enn ca. 23 % av alle søknader som innvilges, noe som betyr at mange søknader ikke fører til økonomisk støtte.

Det faglige innholdet i en forskningssøknad er selvfølgelig helt avgjørende, men også det rent språklige er av stor betydning. Med en språkvask kan du og ditt forskningsteam sikre høy språklig kvalitet og god flyt i søknaden. Dette er noe Din Språkvask kan hjelpe med. 

Kontakt oss i dag og sikre god språklig kvalitet på din forskningssøknad!