Forord masteroppgave

Forord er en del av de formelle kravene til en masteroppgave og er noe av det første som møter leseren når man leser en masteroppgave. I denne artikkelen skal vi fortelle litt om hva forordene burde inneholde, men også litt andre tips om masteroppgaven.

Hva er forord?

Hva er forord?

I en masteroppgave er det sammendraget som kommer først, også er det forordene som kommer etter det. Underveis i arbeidet med masteroppgaven er det gjerne mange som har hjulpet deg og som gjerne fortjener en takk. Forord er plassen hvor alle dine hjelpere kan få en takk for sitt arbeid.

I forordet skal du skrive om hva som har vært din inspirasjon for å arbeide med dette temaet og om utbyttet som du har hatt av å arbeidet med temaet. Om det er noen spesielle forhold som har påvirket resultatet av masteroppgaven kan du også skrive om det.

Forordet skal også overbevise leseren og gi et godt inntrykk på hvorfor denne oppgaven er viktig og hvorfor man burde lese videre. Du skal også fortelle om hvem som er din veileder, og universitetene forventer også som oftest at du takker veilederen din.

Det er mulig at din utdanningsinstitusjon har retningslinjer for hvordan forordet skal være, men dette vil du finne informasjon om på nettsidene deres. Forord skrives også som regel til slutt når du er ferdig med masteroppgaven. Finn gjerne noen eksempler på hvordan andre har skrevet forordene sine slik at det blir enklere for deg.

Hva er forskjellene på forord og innledning?

Hva er forskjellen på forord og innledning?

Forord er som sagt en slags oppsummering av hjelpere som du vil takke, din inspirasjon til å jobbe med temaet, og om det er noen spesielle forhold som har påvirket resultat. I tillegg til dette skal leseren bli bergtatt til å ville fortsette å lese masteroppgaven din.

Hva innledningen skal inneholde er litt varierende fra hvilken utdanningsinstitusjon man studerer ved. Men som oftest vil man her presentere temaet man har skrevet om og man kan begrunne hvorfor man valgte akkurat dette temaet. 

Husk at innledningen din skal pirre leseren til å ville lese videre, så en god innledning betyr mye. Når man har fortalt litt om tema og bakgrunnen for valget, kan man komme inn på problemstillingen. Husk at du ikke skal røpe resultatet allerede i innledningen, leseren må finne ut av dette selv ved å lese gjennom masteroppgaven.

Språkvask og korrektur av masteroppgave

Språkvask og korrektur av masteroppgave

Når man skriver en lang oppgave som en masteroppgave, er det vanlig med mange skrivefeil, orddelingsfeil, feil tegnsetting, grammatiske feil og rare formuleringer. Ta deg derfor god tid til å gå igjennom hele masteroppgaven manuelt for å utelukke flest mulig feil.

Du lurer vel kanskje på hvorfor vi sier du må gå igjennom manuelt? Jo dette er fordi tekstprogrammer som Word og Pages for eksempel ikke finner så mange feil. Mange tror at så lenge man retter opp i ordene med en rød strek under så er teksten i orden, det er den dessverre ikke.

Tekstprogrammer finner som oftest enkelte skrivefeil og noen få grammatiske feil, men det er langt fra alt de finner. Derfor må man gå igjennom masteroppgaven manuelt. Dette er et svært tidkrevende arbeid, så sørg for å sette av tid til dette i tidsplanen din.

Det er også lurt å få noen andre til å lese over oppgaven din. Ofte kan man se seg blind på egne skrivefeil, og da er det godt med en annens perspektiv på ting. Sørg helst for at de kan litt om rettskriving slik at det ikke blir flere feil i teksten.

Om man ikke ikke har noen som kan hjelpe til med dette så finnes det profesjonelle som kan gå igjennom teksten for deg. En profesjonell vil kunne rette opp i alle feilene som er i oppgaven slik at det endelige resultatet blir strålende.

I tillegg til å rette opp i de ulike feilene som vi allerede har nevnt, så kan en profesjonell også omstrukturere litt på oppbyggingen av setninger og avsnitt. Om det er noen rare eller unaturlige oppbygginger av setninger, vil den profesjonelle endre dette slik at det blir lettlest og får en fin flyt.

Kontakt oss om du trenger språkvask

Kontakt oss om du trenger språkvask

Din Språkvask er spesialister på språkvask og har lang og bred erfaring med språkvask av akademiske tekster. Om du har spørsmål eller ønsker å få hjelp fra oss, kan du sende oss en e-post. Du vil bli kontakten innen neste virkedag, og eventuelle tilbud fra oss er helt uforpliktende.

Våre dyktige medarbeidere står klar til å hjelpe deg med språkvask av din masteroppgave. Vi ser fram til å høre fra deg.