Engelsk korrekturlesing

Vanligvis er det norske tekster man trenger å få korrekturlest, men noen ganger kan det også oppstå et behov for å få korrekturlest engelske tekster også. I denne artikkelen forteller vi litt mer om hva som utføres ved en korrekturlesing og hva som kan korrekturleses. 

Hva er egentlig korrekturlesing? 

Det ligger egentlig litt i navnet, men korrekturlesing – eller korrektur som man også kaller det– utfører endringer i en tekst for å gjøre den bedre. Som oftest er det skrivefeil man forbinder med korrekturlesing, men man går også igjennom grammatikkfeil og orddelingsfeil. 

Orddelingsfeil er en gjenganger hos veldig mange, og det er forståelig. Det er ikke alltid like lett å forstå hvilke ord som for eksempel skal deles opp i flere eller hvilke ord som skal settes sammen. Et eksempel på dette er «i hvert fall». Mange tror det skrives i et ord, men det er faktisk tre ord. 

Korrekturlesing går som sagt gjennom skrivefeil, grammatikkfeil og orddelingsfeil. Ved å få rettet på alle disse feilene vil man få en mye bedre og lettleselig tekst. Man trenger gjerne ikke å korrekturlese private e-poster til familie og venner, men det kan være lurt å være obs på slike feil slik at det ikke blir en vane. 

For mange er det allerede blitt en vane, og det er derfor lett å se seg blind på egne feil. Skriver man da for eksempel en viktig oppgave, vil den da dessverre inneholde mange feil som du ikke oppdager. Du tenker sikkert at dette er noe et tekstprogram kan hjelpe deg med. Tekstprogrammet finner noen feil, men ikke alle dessverre. 

Noen av disse reglene for rettskriving er annerledes på engelsk, og kan derfor være vanskelig for svært mange å få rett. Derfor kan det være greit å få en profesjonell til å se på teksten. 

Korrektur av masteroppgaver 

Som nevnt finner dessverre ikke tekstprogrammene alle feil som er i en tekst, eller de finner feil som egentlig ikke er feil. Sistnevnte gjelder spesielt for sammensatte ord eller særord. 

Masteroppgaver kan være ekstra vanskelig for nordmenn som vanligvis ikke snakker eller skriver engelsk helt flytende. Oppbyggingen av setninger på engelsk er ofte annerledes enn på norsk, og derfor kan det oppstå noen rare setninger som ikke høres naturlige ut. 

Det kan da være lurt å få noen profesjonelle til å se over den engelske masteroppgaven din. Korrektur er da et godt hjelpemiddel for å gjøre teksten bedre, men det vil ikke hjelpe på de rare setningene dessverre. Man har også et annet hjelpemiddel som er bedre – språkvask. 

Språkvask 

I tillegg til å se på skrivefeil, grammatiske feil og orddelingsfeil, ser språkvask på oppbyggingen av setninger og på ordbruket. Ved språkvask kan man være nødt til å gjøre mindre eller større inngrep i teksten for å gjør den bedre. Det kan være å endre helt på en setning eller å bytte ut ord som gjør at det blir enklere å lese teksten.  

Teksten vil da få en bedre sammensetning og blir mye mer flytende. Gjentatte feil og rare setninger kan utgjøre en forskjell på karakteren man oppnår på en masteroppgave, og det er derfor spesielt viktig å passe på at alt er som det skal. Det er tross alt en oppgave man har jobbet hardt og lenge med, og som kan ha noe å si for hvilken vei man kan ta etter endt studie. 

Pris på engelsk korrekturlesing 

Pris på engelsk korrekturlesing kan være dyrere enn norsk korrekturlesing, men ikke nødvendigvis. Vanligvis bestemmes prisen ut fra hvor mange ord det er og vanskelighetsgraden.  

Om du er nysgjerrig på hvor mye dette vil koste deg, anbefaler vi deg å ta kontakt med flere firmaer som tilbyr engelsk korrektur slik at du kan velge den beste.  

Det er viktig å ikke kun tenke på pris når man skal bestemme seg for hvilket firma man velger, men også på hvilken kvalitet de kan tilby. Om noen som er dyrere kan gi deg bedre kvalitet på korrekturlesingen, er det vel verdt pengene. 

Ta gjerne kontakt med oss 

Vi hører gjerne fra deg om du trenger hjelp med engelsk korrekturlesing uansett om det er et brev eller om det er en masteroppgave. Send oss gjerne en e-post for å få et uforpliktende tilbud.