Drøfting bacheloroppgave

Før man kommer til selve drøftingen i en bacheloroppgave, er det flere viktige valg du må foreta deg. Et godt eksempel på det er hvilket tema du vil skrive om og hva som skal være problemstillingen. Her er det viktig å velge noe du kjenner til fra før eller som du er interesserer deg for

Drøftingen er noe mange gruer seg til da det ikke alle som er spesielt god på det eller så har de kanskje ikke gjort det før. Drøftingen er heldigvis ikke så vanskelig som du kanskje tror. Om du kan stille kritiske spørsmål til problemstillingen din og de svarene du så langt har fått, kommer du langt med det.

Hvordan drøfter man i en bacheloroppgave?

Hvordan drøfter man i en bacheloroppgave?

Som nevnt i innledningen så dreier drøfting seg om å stille spørsmål og å være kritisk til funnene du har gjort så langt i oppgaven. Ved å drøfte så redegjør du og besvarer med saklige argumenter. Dette gjør man for å vise at det ikke bare er en tolkning av funnene dine, men at det er flere ulike tolkninger og forståelser.

Kan man bruke jeg eller vi i en drøfting?

Kan man bruke «jeg» eller «vi» i drøfting?

Her er det store forskjeller fra du ulike utdanningsinstitusjonene, men det vanligste er at man ikke kan bruke de «jeg» eller «vi» i drøftingen. For å finne ut av hva som gjelder på utdanningsinstitusjonen din, kan du sjekke nettsiden deres eller høre med veilederen din.

Skal man ha med kilder i drøfting?

Skal man ha med kilder i drøfting?

Ja, du skal referere til de samme kildene som du bruker i redegjørelsen av oppgaven. I drøftingen skal du diskutere saken fra flere ulike sider og da skal drøftingen basere seg på kildene og teoriene du har valgt. Et tips når man skriver drøfting er å se etter spenninger og forskjeller i stoffet du har samlet.

Hvordan avslutte en akademisk tekst?

Hvordan avslutte en akademisk tekst?

Avslutningen på en akademisk tekst skal ha ca. samme lengde som innledningen. I avslutningen skal du redegjøre for dine hovedargumenter og forklare hvordan problemstillingen ble besvart. I en avslutning skal det ikke fremkomme noen form for nye informasjon. All informasjon brukt i avslutningen må stå i det andre stoffet.

Kilder og sitater i teksten

Kilder og sitater i teksten

Mange sliter med hvordan de skal forholde seg til kilder og sitater i teksten og hvordan dette skrives. Har stilles det krav til hvordan hvordan kildene henvises til mens sitater egentlig er ganske enkle å forholde seg til.

Når man skal skrive sitater inn i teksten må man huske å bruke hermetegn. Mange benytter seg av feile hermetegn og bruker som oftest dem som blir brukt i engelsk. I Norge og i norske tekster bruker vi slike «hermetegn». Bruker du den engelske formen for hermetegn er dette feil tegnsetting.

Kilder i teksten på akademiske tekster som bacheloroppgaver og masteroppgaver stilles det krav til hvordan det skal skrives. Du tror kanskje at man må henvise til navnet på boken man har funnet kilden i, men det skal faktisk ikke nevnes.

I stedet så nevner man etternavnet på forfatter, årstall boken er utgitt og sidetall. Det skal skrives slik som dette: (Hansen 2022: 105). Det er viktig å skrive det i parentes og i slutten av en setning. Etter kildehenvisningen skal det alltid være punktum.

Korrektur og språkvask

Korrektur og språkvask

Skal man skrive en akademisk tekst er det lurt å få resultatet til å bli så bra som mulig. Mange glemmer eller orker ikke å utføre korrektur og språkvask av oppgaven sin, men dette er med på å sette prikken over i-en for oppgaven din.

Visste du for eksempel at sensorer foretrekker en akademisk tekst med fin flyt og uten grammatiske feil og skrivefeil? Jo bedre teksten ser ut, jo enklere for sensor blir det å lese den. Ved å utføre korrektur og språkvask vil da teksten bli mer lettleselig og gi en god flyt.

I beste fall kan vurderingen din om å ta korrektur og språkvask utgjøre en karakterforskjell i positiv forstand. Jo bedre karakter du får på oppgaven, jo flere og større muligheter ligger framfor deg når du skal studere videre eller skal ut i arbeidsmarkedet.

Korrektur og språkvask rensker opp i teksten din og fjerner alle type feil i teksten med unntak av faktafeil. Man gjennomgår da blant annet grammatiske feil, feil tegnsetting, orddelingsfeil, skrivefeil, rare formulerte setninger også videre. Man kan også omstrukturere på oppsettet for å gi det bedre flyt.

Ønsker du hjelp med korrektur og språkvask?

Ønsker du hjelp med korrektur og språkvask?

Vi i Din Språkvask er spesialister på korrektur og språkvask av akademiske tekster og har lang og bred erfaring innen området. Vi garanterer deg et flott resultat du garantert vil bli fornøyd med.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du kontakte oss på telefon eller e-post som du finner øverst til venstre på nettsiden. Sender du oss en e-post vil du som oftest få svar innen neste virkedag. Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.