Disposisjon til bachelor 

Skal du gjennomføre en bachelorgrad, må du mest sannsynlig også skrive en bacheloroppgave. Akkurat dette er noe mange synes er vrient å komme i gang med. I tilfeller som dette kan en disposisjon til din bachelor være til god hjelp.  

Her er noen tips! 

Hva er en disposisjon for bacheloroppgaven?  

En disposisjon kan betraktes som oppsettet for en skriftlig fremstilling. Det skal altså være en plan for innholdet i en skriftlig oppgave. Helt konkret består disposisjonen typisk av en punktvis og skjematisk oversikt over hovedmomentene. 

Formålet er at du skal ha en plan før du setter i gang med skriveprosessen. Disposisjonen kan bidra til at skriveprosessen blir mer oversiktlig, og at du unngår avsporinger underveis. 

Hvordan lage en god disposisjon?  

En god disposisjon vil ryddig fremstille de ulike delene av oppgaven din på en koherent måte. I de fleste tilfeller består en disposisjon av stikkord og overskrifter på de ulike delene oppgaven ens har.   

Ved å ha overskrifter og stikkord klare før du setter i gang med skrivingen, kan du sikre at alt innhold havner på riktig sted.   

Forslag til disposisjon for bachelor 

Er du usikker på hvordan du skal lage en god disposisjon til en bachelor- eller masteroppgave? I så fall kan det være nyttig å se på noen eksempler. Her er én måte å skrive disposisjonen sin på:  

 • Forside 
 • Innholdsfortegnelse 
 • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Formål 
  • Metode  
 • Hoveddel 
  • Analyse 
  • Drøfting  
 • Avslutning 
  • Konklusjon 
  • Kilder  

Hovedinndelingen av oppgaven er innledning, hoveddel og avslutning. Dette er eksempelvis en metodedel og referanseliste. Hvis du skulle ha behov for mer utfyllende om de ulike delene, har vi flere artikler på våre hjemmesider.  

Utover dette, er det visse underpunkter en bacheloroppgave bør inneholde. Men husk: De ulike utdanningsinstitusjonene kan ha forskjellige krav til ønsket oppsett. For å være sikker på at du har med alt som trengs, burde du sjekke opp dette på læringsstedets hjemmesider. Du kan også snakke med en studieveileder for konkrete råd.  

Foruten disposisjon bør du vurdere språkvask 

God struktur er viktig når du skriver en bachelor, og her kan en disposisjon være løsningen. Men husk at også andre tiltak bør vurderes. Det er vesentlig at en bachelor leveres plettfri og uten skrivefeil. Av den grunn bør du sette av tid til å gå gjennom teksten i etterkant.   

Se etter skrivefeil, grammatiske feil, tegnsettingsfeil, orddelingsfeil og eventuelle rare formuleringer. Du kan utføre denne språkvasken selv, men det kan være tidkrevende arbeid. Det kan også være vanskelig å oppdage egne feil.  

Motta hjelp med språkvask av din bachelor 

En bachelor er gjerne tidkrevende å utarbeide. Da er det kanskje vanskelig å i tillegg finne tid til en nøye gjennomgang i etterkant. Det kan være verdt å tenke på om denne jobben kan eller burde settes bort til andre. Du kan da spare deg for tid, og samtidig kvalitetssikre teksten.   

Ønsker du å fokusere på å skrive en best mulig oppgave? Bruk tiden din effektivt, og la noen andre se over den etterpå. Vi i Din Språkvask har lang erfaring med korrektur av akademiske tekster. La noen språkkyndige korrekturlese bacheloroppgaven din bit for bit, slik at skrivefeil og dårlig formulerte setninger oppdages før innlevering.  

Sitter du igjen med noen spørsmål etter denne korte gjennomgangen? Da er det bare å kontakte oss. Vi hjelper deg!