Disposisjon masteroppgave

Det er ikke alle som tenker over at de kan ha bruk for en disposisjon når man skriver en masteroppgave. Dette kan være til svært stor hjelp underveis om det brukes på riktig måte. I denne artikkelen skal vi skrive litt om hva en disposisjon inneholder og litt andre tips til masteroppgaven.

Hvordan sette opp en disposisjon?

Hvordan sette opp en disposisjon?

Det er ikke alle som vet hvordan de skal sette opp en disposisjon, og derav gjerne ikke hva en disposisjon faktisk er. I korte trekk består en disposisjon av overskrifter og stikkord. Dette kan være til svært stor hjelp underveis i prosessen.

Disposisjonen gir deg da en indikasjon på hva du skal skrive til hvilken tid etter hvert i prosessen med masteroppgaven. Når du skriver disposisjonen så skriver du gjerne for hele løpet med bacheloroppgaven, lag derfor disposisjonen i samme rekkefølge som det du skal jobbe med.

Dette gir deg en tydelig struktur for hva du skal jobbe med til enhver tid. Når du skal lage disposisjonen så du også vite hvordan oppsettet til masteroppgaven ser ut. Dette kan man finne på nettsidene til de fleste utdanningsinstitusjonene, men om du ikke finner den, har vi laget en basert på de mest vanligste oppsettene.

 • Forside
 • Sammendrag
 • Forord
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Teori
 • Metode
 • Resultater/analyse
 • Drøfting
 • Avslutning
 • Litteraturliste/kilder
 • Vedlegg

Dette er hvordan oppsettet for innleveringen av masteroppgaven skal se ut, men det er ikke i denne rekkefølgen du utfører arbeidet i. Du må da gjøre om på denne rekkefølgen slik at det blir riktig. Slik som sammendrag for eksempel, må man ta til slutt når man er ferdig med selve oppgaven.

Hvilke metoder finnes det?

Hvilke metoder finnes det?

Det finne to hovedtyper metoder man kan velge mellom – kvalitativ og kvantitativ metode. Hva som skiller dem er hvordan man jobber for å finne svar på problemstillingen sin, altså hvordan man samler inn data.

En kvalitativ metode er for eksempel en metode som baserer seg på intervjuer. Intervjuer er en strålende metode å benytte seg av, men det krever også mer arbeid som vanlig. Alle intervjuene bør tas opp på lydbånd slik at man ikke mister informasjon underveis.

Alle lydopptakene man har av intervjuene må så transkriberes slikt man kan gå igjennom dataen man har samlet inn. Dette er en svært tidkrevende metode, men man får mer dybde i svarene slik at man har mer å jobbe med.

Man har også kvantitativ metode som for eksempel kan basere seg på spørreundersøkelser. Her har man en litt enklere metode å jobb med om man kan få samlet inn data automatisk. På denne måten vil det bli mindre arbeid å gjøre med datainnsamlingen.

Hvilken metode som passer best for din problemstilling kan variere, så dette er noe du må ta en vurdering på før du setter i gang. Metodene kan ha svakheter som kan gå ut over det endelige resultatet for konklusjonen din.

Språkvask og korrektur

Språkvask og korrektur

Når man skriver en masteroppgave er det svært viktig å utføre språkvask og korrektur. På denne måten kan man utelukke feil i teksten slik at den får en fin flyt uten dumme feil i teksten. Masteroppgaven er en av de viktigste oppgavene du gjør i livet ditt, og den kan enten få positive eller negative konsekvenser for hva dine neste steg livet blir.

Har man store ambisjoner i livet, er man helt avhengig av at masteroppgaven blir så bra som mulig. Språkvask og korrektur setter den siste prikken over i-en i denne viktige oppgaven. Husk at språkvask er tidkrevende så sett av nok tid til dette før innlevering.

Du kan velge å gjøre språkvasken selv hvis du har tid nok og er kvalifisert til det arbeidet. Det er ikke alle som er like god på språkvask, og det kan dermed by på utfordringer og det kan i verste fall by på flere feil og større utfordringer.

Sørg derfor for at noen som har peiling på språkvask utfører språkvask på oppgaven din. Dette kan enten være venner eller familie som kan hjelpe deg med dette, men om ingen av de kan hjelpe deg så finnes det heldigvis profesjonelle som kan hjelpe deg med dette.

Ved en språkvask vil man se blant annet etter skrivefeil, grammatiske feil, feil tegnsetting, orddelingsfeil og rare formuleringer. Dette gjør at teksten blir lettleselig og gir en mye bedre flyt. I tillegg så kan man gjøre endringer i oppbyggingen av setninger for å gi en bedre flyt.

Dette er et svært tidkrevende arbeid, så husk å sett av nok tid til språkvasken. Dette er noe som fort kan gå i glemmeboken om man ikke er klar i hodet når man legger opp en tidsplan for masteroppgaven.

Om masteroppgaven ikke blir språkvasket før innlevering kan dette få store følger for det endelige resultatet. Sensoren sette nemlig pris på lettleselige masteroppgaver med god flyt, og om de ikke har det, kan det gå utover karakteren. 

Etter så mye arbeid og mye stress med masteroppgaven vil man nok oppnå best mulig karakter, så gjør deg selv en tjeneste å sett av nok tid til å fullføre språkvask før innlevering slik at ikke drømmene dine i verste fall skulle falle sammen på grunn av en dårlig karakter.

Ta kontakt med oss for språkvask

Ta kontakt med oss for språkvask

Om du skulle trenge hjelpe med språkvask av din masteroppgave, står vi i Din Språkvask klare til å hjelp deg. Våre dyktige medarbeidere vil renvaske oppgaven din for feil og sørge for at den blir skinnende ren med språkvasken.

Om du trenger hjelp med språkvasken eller bare ønsker å sende oss en forespørsel, kan du ta kontakt med oss på e-post og få et uforpliktende tilbud i retur innen neste virkedag. Om du ønsker kan du også kontakte oss via telefon. Vi ser fram til å høre fra deg.