Disposisjon bacheloroppgave

Å finne ut av hvordan disposisjonen eller oppsettet til en bacheloroppgave skal se ut er ikke alltid like lett. Noen skoler har denne informasjonen på nettsiden sin, mens andre ikke har det. I denne artikkelen kan du se hva som er den mest vanlige disposisjonen å bruke i en bacheloroppgave.

Hvordan ser en disposisjon ut?

Hvordan ser en disposisjon ut?

En disposisjon eller oppsettet til en bacheloroppgave er hvordan oppbyggingen skal se ut. Alt fra hva som kommer først og fram til det siste punktet man må ha med i bacheloroppgaven. Disposisjonen kan se litt forskjellig ut avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon man studerer ved.

En disposisjon inneholder tre hovedpunkter som er innledning, hoveddel og avslutning. Hva disse punktene inneholder skal vi forklare mer om i neste avsnitt.

Hva inneholder disposisjonen?

Hva inneholder disposisjonen?

En disposisjon inneholder som sagt tre hovedpunkter, men i disse hovedpunktene er det en del forskjellig punkter som vi vil lage en punktliste av litt lenger nede. Vi kan begynne med å forklare hva innledningen skal inneholde.

I innledningen skal du klart og tydelig, men kort, forklare hva du skal skrive om og forklare problemstillingen. Meningen med innledningen er at leseren skal få et innblikk i hva oppgaven inneholder. Du skal også forklare bakgrunnen for den valgte problemstillingen.

I hoveddelen skal du drøfte teorier og redegjøre for materiale som er relevant for å kunne gi svar på problemstillingen. All drøfting og redegjørelse må være faglig underbygget og det må være henvist til på en faglig forsvarlig måte. Drøftingen kan enten gjøres underveis eller man kan ha drøftingen for seg selv.

I avslutningen skal du oppsummere innholdet i oppgaven og du skal skrive ned konklusjonen din i forhold til problemstillingen. Under finner du punktlisten over den mest vanligste disposisjonen av bacheloroppgaver.

 

  • Tittelside (forside) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
  • Konklusjon 
  • Sammendrag 
  • Kilder 
Hvordan finne en problemstilling?

Hvordan finne en problemstilling?

Å finne en problemstilling er ofte ikke så lett. Det viktigste er at det er et tema som du interesserer deg for eller har kunnskap om. En måte å finne ut av hvilken problemstilling du skal velge er å orientere seg. Det kan gjøres ved å se i pensumet, se tidligere oppgaver eller å snakke med veileder.

Ofte finner man ikke selve navnet på problemstillingen med det første, men man finner an arbeidsproblemstilling som gir en pekepinn på hva temaet handler om og hvilke spørsmål man er ute etter å finne svar på. Selve navnet på problemstillingen kan man komme på senere.

Språkvask og korrektur av bacheloroppgaven

Språkvask og korrektur av bacheloroppgaven

Når man skriver en så viktig oppgave som en bacheloroppgave så er det svært viktig å utføre korrektur og språkvask på oppgave. Dette er ofte et at kriteriene sensor har og forventer til oppgaven også. Det er derfor lurt å sette av nok tid til å gjennomføre dette før innlevering.

Ved språkvask og korrektur vil man gå igjennom skrivefeil, grammatiske feil, feil tegnsetting, orddelingsfeil og rare formuleringer. Ved å utelukke dette fra teksten vil du få en lettlest tekst som har fin flyt.

Man kan utføre språkvask selv, men sørg for at du har nok tid og at du vet hva du skal se etter. Mange tror man bare kan endre ord som får en rød strek under seg i et tekstprogram, men dessverre må det mer arbeid til enn det

Har du ikke god nok erfaring med språkvask og korrektur, kan det være greit å få noen andre til å gjøre dette for deg. Om du har venner eller familie som er flink til dette, kan det være lurt å få dem til å gjøre det. Kjenner du ingen som kan hjelpe deg med dette, finnes det profesjonelle som kan hjelp deg.

Om man ikke utfører en språkvask på bacheloroppgaven kan dette dessverre gå utover karakteren din. Da dette er en del av bacheloroppgaven, så forventes det at det blir gjort. Om det ikke blir gjort kan man derfor bli trukket i karakter. Sørg derfor for å ha utført språkvask for å oppnå en bedre karakter.

Hvor lang er en bacheloroppgave?

Hvor lang er en bacheloroppgave?

Hvor lang en bacheloroppgave skal være kan variere mye. Normalt vil en bachelor ligge på 15.000 ord, men dette kommer an på hvilket fag du tar og hvilken utdanningsinstitusjon du studerer ved.

For å finne ut av hvor mye det kreves av deg på din utdanningsinstitusjon, kan du gå inn på nettsiden deres og finne ut av hvor mange ord du må skrive. Ofte er det et minimum antall ord du må opp i, også er det et tak for maks antall ord, så pass på at den ikke blir for kort eller for lang.

Hjelp til språkvask av bacheloroppgaven

Hjelp til språkvask av bacheloroppgaven

Skulle du trenge hjelp til språkvask av bacheloroppgaven din, står vi i Din Språkvask klar til å hjelpe deg. Vi har lang erfaring med språkvask og korrektur av bacheloroppgaver og andre akademiske tekster.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker et pristilbud eller om du bare ønsker å forhøre deg litt. Alle tilbud fra oss er uforpliktende slik at du ikke binder deg til noe. Vi ser fram til å høre fra deg.