Diskusjon masteroppgave

En diskusjon eller drøfting av en masteroppgave betyr at man stiller ulike spørsmål man kan diskutere og drøfte. Da skal du drøfte og diskutere for dine meninger og hva du mener oppgaven din besvarer. Du skal også stille kritiske spørsmål til dine funn, og da kan man ha en fiktiv person som diskuterer og drøfter den eller de andre sidene av dine funn og hva de betyr.

Hvordan drøfte en masteroppgave?

Hvordan drøfte en masteroppgave

Om du gjør som nett i innledningen vår, ja da drøfter du oppgaven din. Man drøfter og diskuterer for å vise at det ikke bare er ett riktig svar, men for å vise at det finnes ulike tolkninger og forståelse av funnene. Du skal med andre ord vurdere tolkningene opp mot problemstillingen, da blir det en drøfting.

Hvordan skrive konklusjon masteroppgave?

Hvordan skrive konklusjon masteroppgave?

Etter man har drøftet og diskutert ulike sider av saken, skal man ha kommet fram til en konklusjon. Konklusjonen er det som svarer på problemstillingen du ønsker å besvare. Noen ganger er ikke svaret slik man forventet, og man kan få en negativ konklusjon, men det gjør ingenting. 

Negative konklusjoner er også gyldige besvarelser og viser at problemstillingen kan ha et annet resultat enn hva man forventet. En negativ konklusjon er like nylig som andre konklusjoner og vil dermed ikke ha noe å si for resultatet.

Språkvask masteroppgave

Språkvask av masteroppgave

Masteroppgaven er kanskje noe av det viktigste du gjør i løpet utdanningen din, og den har også mye å si for hva du kan oppnå i livet etter endt skolegang. Har man høye ambisjoner er det derfor viktig å levere et så godt resultat som mulig slik at du har best forutsetninger for å lykkes.

En av måtene å gjøre masteroppgaven din den siste finpussen på som også kan gi deg en bedre karakter, det er å utføre en språkvask av masteroppgaven din. Ved å utføre en språkvask vil masteroppgaven få en fin flyt uten feil, noe sensorene setter stor pris på.

Hopper du derimot over språkvasken kan dette i verste fall ende med et dårligere resultat enn du kanskje hadde sett for deg. Det anbefales derfor å utføre en språkvask slik at du åpner det beste resultatet mulig.

Språkvasken fjerner feil som skrivefeil, feil tegnsetting, grammatiske feil, orddelingsfeil, rare formuleringer og overflødige ord. Ved språkvask kan man også omstrukturere litt på oppbyggingen av setningene uten å endre meningen, slik at de blir enklere å lese og gir en bedre flyt.

Skal man referere i drøftingen?

Skal man referere i drøftingen?

Ja, du skal referere til kildene dine under en drøfting fordi drøftingen er basert på teoriene og kildene du har valgt. Drøftingen diskuterer saken fra flere ulike sider, og derfor er det viktig å eventuelt vise kilder du henviser til.

For å få gode drøftinger og diskusjoner, kan man se på spenninger i stoffet og om det er forskjeller. Dette gir gode muligheter for drøfting og diskusjon. Man kan ofte se for seg en fiktiv person som argumenter mot deg slik at det blir enklere å drøfte og diskutere.

Når man skal henvise til kilder i teksten, er det svært viktig at dette blir gjort riktig. Kildene skal alltid henvises til i slutten av setningen. Om du venter til slutten av avsnittet er ikke dette bra nok. Hvordan du skriver det er også viktig.

Når henviser til en kilde er det viktig å få med etternavnet på forfatteren, årstall for utgivelse av boken, og sidetall sitatet du refererer til stå opplyst. Riktig måte å skrive dette på er: (Normann 2021: 64). Navnet på boken skal dermed ikke nevnes.

Kontakt oss for språkvask av masteroppgaven din

Kontakt oss for språkvask av masteroppgaven din

Om du trenger hjelp med å utføre en språkvask av masteroppgaven din, står vi klare til å hjelpe deg. Vi i Din Språkvask har flere dyktige medarbeidere som står klar til å utføre en språkvask. Vi har lang og bred erfaring med språkvask av akademiske tekster.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud eller for en fin samtale om du ønsker å vite mer om oss og hva vi tilbyr. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi ser fra til en hyggelig samtale.