Masteroppgave antall ord

Masteroppgave antall ord

Masteroppgave antall ord Skal du skrive en masteroppgave og lurer på hvor lang den skal være? Antall ord, slingringsmonn og hva som teller med varier stort. Vanligvis vil en masteroppgave ligge på rundt 30 000 ord, men grensen kan være langt mindre eller langt høyere...
Sammendrag masteroppgave

Sammendrag masteroppgave

Sammendrag masteroppgave Sammendraget i en masteroppgave skal gi leseren et innblikk i hva oppgaven handler om og hvilke problemstillinger som blir drøftet. Dette skal være raskt, konkret og enkelt. Generelt skal et sammendrag fortelle leseren hvilke problemstillinger...
Diskusjon masteroppgave

Diskusjon masteroppgave

Diskusjon masteroppgave En masteroppgave består av mange deler og elementer. Selv om kravet for innhold varierer fra universitet til universitet, er diskusjon en elementær og grunnleggende del av masteroppgaven. Resultater, konklusjon og diskusjon bygger på noe av den...
Søke om forskningsmidler

Søke om forskningsmidler

Søke om forskningsmidler Trenger du finansiering til et forskningsprosjekt? Da kan du søke om forskningsmidler fra Forskningsrådet eller andre foreninger knyttet til fagområdet for prosjektet. Det foreligger flere søknadsfrister hvert år, så det lønner seg å være...
Skrive masteroppgave for bedrift

Skrive masteroppgave for bedrift

Skrive masteroppgave for bedrift Visste du at det er mulig å skrive masteroppgave for bedrift? Med det mener vi at du kan ta utgangspunkt i en problemstilling som er typisk for den aktuelle bedriften, og bruke det som utgangspunkt for oppgaven du skal skrive. Det er...