Metodekapittel i masteroppgave  

Metodekapittel i masteroppgave  

Metodekapittel i masteroppgave   Skal du gå i gang med å skrive en masteroppgave, men er usikker på hvordan du bør gå frem? En master skal som regel ha en spesifikk struktur, og det stilles konkrete krav til innhold. Blant elementene som skal være med, kan vi nevne et...
Litteraturstudie for masteroppgave 

Litteraturstudie for masteroppgave 

Litteraturstudie for masteroppgave  En litteraturstudie er en metode som kan benyttes i masteroppgaven. Metoden baserer seg på en gjennomgang av eksisterende kunnskap, men kan gi grunnlag for ny kunnskap. Vurderer du å velge nettopp et litteraturstudium? Da bør du...