Metodekapittel i masteroppgave  

Metodekapittel i masteroppgave  

Metodekapittel i masteroppgave   Skal du gå i gang med å skrive en masteroppgave, men er usikker på hvordan du bør gå frem? En master skal som regel ha en spesifikk struktur, og det stilles konkrete krav til innhold. Blant elementene som skal være med, kan vi nevne et...
Litteraturstudie for masteroppgave 

Litteraturstudie for masteroppgave 

Litteraturstudie for masteroppgave  En litteraturstudie er en metode som kan benyttes i masteroppgaven. Metoden baserer seg på en gjennomgang av eksisterende kunnskap, men kan gi grunnlag for ny kunnskap. Vurderer du å velge nettopp et litteraturstudium? Da bør du...
Intervjuguide til masteroppgave  

Intervjuguide til masteroppgave  

Intervjuguide til masteroppgave   Med en intervjuguide til masteroppgaven stiller du sterkere i intervjusituasjonen. Det er lett å miste tråden underveis i et intervju. Du kan risikere å ha en lang og god samtale, men likevel komme hjem og innse at du ikke sitter...
Forskningsdesign til masteroppgave  

Forskningsdesign til masteroppgave  

Forskningsdesign til masteroppgave   Hva er forskningsdesign, og hvorfor er det nyttig å vite om når du skriver en masteroppgave? Ved å ha et godt planlagt design, kan du potensielt sikre at oppgaven din besvarer problemstillingen bedre enn ellers.   Her er alt du...
Dokumentanalyse for masteroppgave 

Dokumentanalyse for masteroppgave 

Dokumentanalyse for masteroppgave  Dokumentanalyse er en populær forskningsmetode, og brukes hyppig både i bachelor- og masteroppgaver. Planlegger du å se gjennom eksisterende forskning for å komme frem til svar på din problemstilling? Dersom du er usikker på hvordan,...
Diskursanalyse for masteroppgave 

Diskursanalyse for masteroppgave 

Diskursanalyse for masteroppgave  Diskurs betyr tale eller samtale. En diskursanalyse er en metode som er ment å analysere mening der mening oppstår. Dette kan for eksempel være aktuelt innen forskning. Trenger du kanskje en diskursanalyse av en masteroppgave?   Her...