Casestudie masteroppgave 

Det er mange ulike metoder man kan benytte når man skal skrive en master. En av disse er å skrive casestudie. Dersom dette er noe du vurderer for din masteroppgave, kan du lese her for å få bedre oversikt.    

Hva er casestudie? 

Casestudie er en forskningsmetode. Med denne forskningsmetoden studerer man detaljert et «case», eller et «tilfelle», for så å kunne formulere hypoteser for videre undersøkelser. Dette «tilfellet» kan være en viss person, gruppe eller hendelse. Det kalles også kasusstudie.  

Hvorfor skrive casestudie?  

Hensikten med en casestudie kan være å skaffe seg utdypende og helhetlig kunnskap og forståelse om en bestemt case. Det gjelder gjerne en case som er interessant i seg selv. Med en casestudie får du muligheten til å gå i dybden på det aktuelle problemet. Det kan være en person, en episode, et samfunn, osv.  

Formålet med en casestudie er å samle inn så mye data som mulig om en avgrenset case. Dermed kan en forsøke å forklare, forstå og vurdere det mest mulig.   

Casestudier blir oftest gjennomført ved hjelp av kvalitative data. Dette kan være intervjuer eller observasjoner. Det kan imidlertid også benyttes en kombinasjon av både kvalitative og kvantitative data. Den kvantitative dataen kan hentes fra eksempelvis eksisterende statistikk. Men ettersom resultatene kun skal dreie seg om et tilfelle, kan det ikke generaliseres.  

Når passer det med casestudie? 

Casestudier passer gjerne best dersom du står ovenfor spørsmål om «hvordan» og «hvorfor». Det kan være for å beskrive og forklare et fenomen, skape forståelse eller få en dypere innsikt i et omfattende og komplisert problem.  

Fordeler og ulemper  

Fordelen med en casestudie er at det gir rom for å gå i dybden på en case. Dette gjør at man kan komme frem til inngående og detaljerte beskrivelser av et fenomen. Dette kan imidlertid også sies å være casestudiens svakhet. Det kan gjøre det vanskelig å utlede generelle betraktninger som kan overføres til andre tilfeller, på bakgrunn av én studie.   

Det er gjerne mange ulike ting som påvirker utfall eller hendelsesforløp, slik at det er vanskelig å overføre verdien av forskningen din til andre områder. Si for eksempel at du studerer hvordan borgerkrig startet i et land. Da er det mest sannsynlig massevis av individuelle faktorer som spiller inn. Samtidig er det kanskje noen ting som går igjen i andre borgerkriger.  

Du kan kanskje identifisere årsakene til den aktuelle konflikten, men det kan være vanskelig å overføre denne kunnskapen til andre. Det baseres på andre faktorer igjen. Å holde studien objektiv blir også vanskeligere, når det gjelder ett dybdetilfelle. Din egen subjektive oppfattelse vil påvirke tolkningen i større grad.  

Motta hjelp til språkvask! 

Det er likevel på mange områder nettopp denne analyseringen av en case er svært verdifull, og gir akkurat den innsikten du ønsker å komme frem til. Det er en god metode for å fordype seg i en hendelse eller et tilfelle. Dersom det er dette du ønsker å gjøre, så er casestudie en forskningsmetode som passer for deg.   

Uansett hvilken forskningsmetode du velger, er det viktig å kommunisere godt. Visste du at du kan skrive en knallgod oppgave, men få dårlig karakter grunnet språket? Dersom sensor ikke forstår poengene dine, trekker dette stort ned. En språkvask er derfor noe mange studenter bestiller.  

Trenger du hjelp til språkvask? Ta kontakt med Din Språkvask i dag!