Bacheloroppgave tips 2022

Synes du det er vanskelig å finne ut av hva du skal skrive bacheloroppgave om? Eller er det vanskelig å komme i gang? I denne artikkelen skal vi gi deg noen nyttige tips til hvordan du kommer i gang og helt til avslutningen av bacheloroppgaven.

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang

Mange sliter med å finne ut av hva man skal skrive bacheloroppgave om. Man over-kompliserer ofte ting og tenker at problemstillingen er altfor vanskelig å gjennomføre. Problemstillinger skal gjerne være litt vanskelig. Det gjør det også mer interessant og spennende for utfallet av problemstillingen. 

Før du bestemmer deg for problemstillingen er det viktig å finne ut av hvilket tema du ønsker å skrive om. Velg et tema som interesserer deg og engasjerer deg, da vil det bli mye enklere å jobbe med bacheloroppgaven.  

Kom så opp med en god problemstilling som også gjerne byr på noen utfordringer. En bacheloroppgave skal ikke være lekende lett, man må tross alt jobbe hardt med den for å kunne oppnå et så godt resultat som mulig. 

Lag en plan

Lag en plan for din fremgang

Når du har funnet ut av tema og problemstilling er det viktig å lage seg en tidsplan du kan holde deg til. Husk da å sett av nok tid til de ulike punktene av bacheloroppgaven. Lag deg en realistisk tidsplan som du kan holde deg til. Om planene hele tiden blir forskjøvet er det et dårlig tegn. 

Planen hjelper deg ved å holde deg i rute til å bli ferdig med oppgaven når du skal. Om du blir ferdig før tiden med et eller flere av punktene dine, så fortsetter du til neste, ikke utsett å begynn på neste punkt. Du kan også ta en gjennomgang av punktene du allerede er ferdig med for å se at alt ser bra ut. 

Du kan finne både maler til tidsplaner på internett og forslag til hvordan andre har gjort det. Bruk gjerne en tidsplan som er detaljert med plass til så mye informasjon som mulig. Å være strukturert mens man skriver en bacheloroppgave er alfa og omega. 

Problemstilling

Hvordan starte med problemstillingen? 

Avhengig av hvilket tema og problemstilling du har valgt deg er det flere måter i forske på. Du kan finne litteratur om temaet eller du kan utføre intervjuer med aktuelle personer som kan hjelpe deg med ditt tema. Å intervjue mange intervjuobjekter kan være et krevende arbeid, men er absolutt en god måte å samle inn god og relevant informasjon på. 

Lag da spørsmål som hjelper deg å gjøre en konklusjon på problemstillingen du ønsker svar på. Noen ganger kan problemstillingen endre seg litt underveis ut i fra hva du kan ha funnet ut. Det anbefales kun å endre problemstillingen om det kan gjøres på en problemfri måte. Skaper det mye merarbeid for deg kan det være lurt å styre unna. 

Underveis

Underveis i bacheloroppgaven 

Husk å ta deg god tid mens du jobber med oppgaven og sørg for at du holder deg til tidsplanen. Husk også å ta pauser slik at du ikke blir helt utslitt underveis. Om du har tid underveis er det lurt å ta seg tid til å lese igjennom alt arbeidet du har gjort. Det er ofte noe som kan forbedres eller endres på. 

Om du har mulighet kan du også få noen andre til å lese igjennom arbeidet ditt. Selv kan man se seg blind på feil og rare formuleringer når man holder på så lenge med en oppgave. For å oppdage disse feilene kan en annen lese igjennom teksten og fremheve feilene som bør rettes. Dette er også noe som man kan gjøre når man er ferdig med bacheloroppgaven, men før den innleveres selvfølgelig. 

Bacheloroppgave

Avslutning av bacheloroppgaven 

Husk å skriv en god konklusjon av forskingsresultatet ditt og vær grundig. Opplys også om alle kildene dine i litteraturlisten. Avslutningsvis skal du også skrive et kort sammendrag av oppgaveteksten din. 

Før innlevering kan det også være lurt å sende inn oppgaven din til et firma som driver med korrektur og språkvask. Dette er profesjonelle personer som finner alt av skrivefeil, grammatikkfeil og andre feil i teksten din. Korrektur og språkvask kan ta litt tid, men det fører til et mye bedre sluttresultat, og i beste fall kan det øke karakteren din. 

Avtale

Hvordan finne et firma som kan korrekturlese bacheloroppgaven 

Det finnes mange der ute som driver med korrekturlesing og språkvask. Dette er noe hvem som helst kan tilby av tjenester, men kvaliteten varierer mye. Det er derfor lurt å velge et veletablert firma med lang erfaring og gode referanser. 

Vi i Din Språkvask har både gode referanser og god erfaring med korrektur og språkvask. Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby er det bare til å ta kontakt med oss via e-post. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å rette opp i din bacheloroppgave. Vi ser fram til å høre fra deg.