Bacheloroppgave oppbygging

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan oppbyggingen av en bacheloroppgave skal se ut når man aldri har gjort det før. Mange skoler har også ulike måter du ønsker at det skal se ut, så det er en fordel å sjekke nettsiden til det aktuelle utdanningsinstituttet.  

Bacheloroppgaven er kanskje noe av det viktigste du gjør i løpet av skolegangen din. Vi skal derfor i denne artikkelen gi deg svar på hvordan det vanligste oppsettet skal se ut, og kanskje kommer vi også med noen tips. 

Hva er det første som må gjøres?

Hva er det første som må gjøres? 

Det første du må gjøre er å finne ut hvilket tema du vil skrive om. Velg et tema du ønsker å vite mer om eller som du interesserer deg for. Når du har funnet ut av hvilket tema du ønsker å jobbe med, bør du også ha en plan for hva problemstillingen din skal være. 

Ikke bruk for lang tid på å finne ut av hvilken problemstilling du skal ha. Dette kan ta for mye tid av den tiden du har å jobbe med bacheloroppgaven. Man har fra januar til mai å jobbe med bacheloroppgaven, så begynn med den så fort som mulig. 

Når tema og problemstilling er på plass, er det lurt å lage en fremdriftsplan. På den måten kan du lage deg små mål som skal nås innen en viss tid. Sett deg realistiske mål slik at du også klarer det innenfor den tidsrammen.  

Planlegg også å bli ferdig med bacheloroppgaven i god tid til innlevering slik at du får tid til å lese til eksamenene som er på slutten av semesteret. Om du utsetter bacheloroppgaven og kommer sent i gang med den, kan det føre til mye stress og frustrasjon på slutten av skoleåret. 

Når du har funnet tema, problemstilling og har laget en fremgangsplan for hvordan du skal jobbe med bacheloroppgaven, er du klar for å sette i gang med arbeidet. Under vil du finne et oppsett på hvordan en bacheloroppgave kan se ut. 

Hvordan ser oppbyggingen ut?

Hvordan ser oppbyggingen av en bacheloroppgave ut? 

Vi vil presiserer at den oppbyggingen vi viser til her er den mest vanligste, men det betyr ikke at det er den du skal bruke. Noen skoler har egne oppsett for hvordan de ønsker at det skal se ut. Sjekk derfor nettsidene til din utdanningsinstitusjon og følg de instruksjonene som eventuelt ligger der. 

I en bacheloroppgave er det noen faste punkter som må være med. Dette er alt fra forside, innledning, metode og konklusjon. Forsider finner man som oftest en egen mal for på utdanningsinstituttet sin nettside. Et typisk opplegg for en bacheloroppgave kan se slik ut: 

  • Tittelside (forside) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
  • Konklusjon 
  • Sammendrag 
  • Kilder 
Hva bør man tenke på underveis?

Hva bør man tenke på underveis? 

Da du har laget en fremgangsplan er det viktig å holde seg til den. Havner du litt bakpå på målene dine er det lurt å ta igjen den tapte tiden, hvis ikke så kan det balle på seg og det kan ende med at du ikke blir ferdig i tide.  

Når man skriver mye tekst, er det også vanlig at det er mange feil i dokumentene. Dette kan være feil som orddelingsfeil, grammatiske feil og skrivefeil. Å rette opp i dette er svært viktig før innlevering. Om du ikke har tid eller krefter til å gjøre det selv, finnes det firmaer som kan gjøre det for deg. 

Kontakt oss

Kontakt oss 

Skulle du trenge hjelp med korrektur og språkvask av din bacheloroppgave kan du kontakte oss for et uforpliktende tilbud. Vi har lang erfaring med korrektur og språkvask av bacheloroppgaver og kan garantere deg et godt sluttprodukt. Vi i Din Språkvask ser fram til å høre fra deg.