Bacheloroppgave metode

Å velge hvilken metode man skal bruke når man skriver en bacheloroppgave er svært viktig for hvilket utfall man ender opp med. Det er mange ulike metoder å velge mellom, men det er ikke nødvendigvis alle som passer like bra å jobbe med til problemstillingen din.

Man må derfor sørge for å benytte seg av riktig metode. Det kan være krevende å finne ut av hva som er den beste, men som oftest er ikke den enkleste den beste. Ikke bare tenk på at det er mer eller mindre arbeid med noen metoder, men tenk på hva man vinner om man velger den metoden eller taper ved å velge en annen metode.

Hva skriver man i en metode?

Hva skriver man i en metode?

I en metode så skal du skrive hvordan du har besvart på problemstillingen. Det vil si hvilke data som er innhentet, hvordan du har hentet dataen du skal jobbe med og hvordan du har analysert dem. Det høres kanskje tidkrevende ut, og det har du helt rett i.

Hvilke metoder kan man velge mellom?

Hvilke metoder kan man velge mellom?

Man har i hovedsak to forskjellige metoder å velge mellom, kvalitativ metode og kvantitativ oppgave. Kvalitativ metode gir utdypende informasjon og mer dybde i dataene. Kvantitativ metode gir informasjon om konkrete tall på generelle punkter.

Vi nevnte innledningsvis at det ofte ikke er best å velge den enkleste metoden. Men den enkleste metoden så mener vi spørreskjema. Et spørreskjema er en forholdsvis enkel metode hvor du samler inn informasjon uten å gjøre så mye for å få svar på dem. 

Velger man spørreskjema som den metoden man ønsker å jobbe med, er du helt avhengig av å få folk til å svare på spørreundersøkelsen. Dette gjøres ofte ved å publisere den på sosiale medier, men dessverre er det vanskeligere enn det høres ut som. Ofte er dette fordi spørreundersøkelsen ikke engasjerer folk flest.

En spørreundersøkelse er kvantitativ metode å jobbe på. Ønsker man å jobbe med denne formen for metode, må man sørge for at den passer til problemstillingen din og at det kan gi deg de svarene du er ute etter selv med lav deltakelse i spørreundersøkelsen.

En kvalitativ metode som er tidkrevende, men som kan gi mange spennende svar og som går mer i dybden på problemstillingen, er å utføre intervjuer. Ønsker man å bruke denne formen for metode, har man stor frihet i å velge hvem man vil intervjue, for eksempel kun eksperter innenfor et visst felt.

Det er mer arbeid med denne kvalitative metoden enn den kvantitative. Den kvantitative metoden vil ha datene liggende nesten ferdig analysert siden det ligger i et dataprogram, mens den kvalitative metoden med intervjuer er mer manuelt arbeid hvor du må tolke svarene deres.

Utfører man intervjuer er det svært viktig å ta lydopptak av det slik at man kan bruke dette i ettertid i forskningen. Få da transkribert lydopptakene i ettertid slik at det blir enklere å jobbe med materialet.

Språkvask og korrektur

Språkvask og korrektur

Underveis eller etter man er ferdig med å skrive bacheloroppgaven kan det være lurt å utføre språkvask og korrektur av masteroppgaven. Dette må gjøres for at teksten får en fin flyt og blir lettlest. Om man ikke gjør dett, kan det få følger for karakteren din i negativ forstand.

En sensor foretrekker en lettlest masteroppgave med fin flyt, så om man har dette på stell i tillegg til en godt utført masteroppgave, da kan man potensielt lukte på en svært god karakter. Husk at karakteren du oppnår kan ha noe å si for videre karriere.

Når man utfører språkvask og korrektur så går man igjennom teksten og analysere den på sett og vis. Man retter opp i grammatiske feil, orddelingsfeil, skrivefeil, feil tegnsetting og rare formuleringer i setningene. Man kan også endre oppbyggingen av setninger for å få bedre flyt.

Det beste er å få profesjonelle til å gjøre dette for deg, men du kan selvfølgelig gjøre det selv eller få venner og familie til å hjelpe deg. Dette krever derimot at du eller dem du spør om hjelp har tilstrekkelig med kunnskap på hvordan man gjør slikt arbeid.

Noen tenker at det bare er å åpne tekstdokumentet på PC-en også retter man det som får en rød strek under seg. Ord som får en rød strek under seg er som oftest skrivefeil, men ofte er det også røde streker under sammensatte ord selv om det ikke er feil. Derfor kan det være vanskelig å bruke slike programmer for å få et godt resultat.

Et best mulig resultat får man om man går det i sømmene manuelt. Dette er svært tidkrevende, men det er vel verdt det. En god karakter på bacheloroppgaven kan åpne dører for deg for videre studier eller for den perfekte jobben du ønsker deg.

Kontakt oss for språkvask

Kontakt oss for språkvask

Trenger du hjelp med språkvask og korrektur av bacheloroppgaven din, er det bare til å ta kontakt med oss i Din Språkvask. Vi har lang og bred erfaring med språkvask og korrektur av bacheloroppgaver, masteroppgaver og andre akademiske tekster.

Ta et godt valg og velg en profesjonell til å ta seg av språkvasken for deg. Du kan nå oss på telefon eller e-post om du har spørsmål eller ønsker å få et konkret tilbud. Alle tilbud fra oss er forresten uforpliktende. Vi ser fram til å høre fra deg.