Bacheloroppgave innledning

Når man skal skrive en bacheloroppgave så begynner man ofte med innledningen. Innledningen forteller hva avhandlingen skal handle om. Her forklarer man hva problemstillingen er også må du forklare hvorfor problemstillingen er samfunnsmessig eller faglig relevant.

Ikke inkluder konklusjoner i innledningen, dette må spares til til konklusjonen slik at du ikke røper for mye for leseren med engang. Leseren skal tross alt bli engasjert av problemstillingen slik at han/hun leser hele avhandlingen og til slutt konklusjonen.

Hvordan skrive en god innledning?

Hvordan skrive en god innledning?

En god innledning skrives ved å beskrive oppgavens tema og problemstilling. Begrunn hvorfor du har valgt akkurat dette temaet og inkluder informasjon om avgrensninger. Innledningen din kan også forklare ens bruksområde.

Hva må en akademisk tekst inneholde?

Hva må en akademisk tekst inneholde?

En akademisk tekst slik som en bacheloroppgave skal inneholde en kort innledning. Innledningen og avslutningen skal være ca. like lang. Hvor lang den skal være vil du finne informasjon om på utdanningsinstitusjonens nettsider, men den burde være oppunder ti prosent av oppgavens fulle lengde.

Det er viktig at en akademisk tekst har en god sammenheng mellom drøfting og redegjørelse. Husk at alle påstandene må være underbygget, gjerne av et eller flere argumenter. Teksten må også være forståelig. Dvs. ikke bruk fagord du ikke vet hva betyr, da kan det fort bli mye krøll.

Sørg for å ha en god flyt og sammenheng mellom avsnittene. Dette gjør det mye enklere for leseren å lese teksten. Sørg også for at det er få eller ingen skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil og andre feil i teksten. For at teksten skal bli finest mulig, anbefales det språkvask.

Hva er metodediskusjon?

Hva er metodediskusjon?

Denne delen deles ofte opp i to, du har delen med metodediskusjon som tar for seg fremgangsmåten til litteraturstudien, og den skal belyse svakheter og styrker ved oppgaven.

Den andre delen – resultatdiskusjon – tar for seg resultatene. Dette er resultatene fra artiklene som er tilknyttet teori. Her skal man diskutere hensikten og relevansen av oppgaven.

Her skal du også reflekter over om den valgte metoden er den beste, og hvorfor den er det. Du skal skrive om metodens eventuelle begrensninger og om resultatene kan publiseres eller om man må utføre en større studie på det.

Hvordan starte å skrive en bacheloroppgave?

Hvordan starte å skrive bacheloroppgave?

Det aller viktigste er å begynne tidlig. Jo tidligere du begynner, jo mer kontroll vil du ha. Start gjerne med å lage en plan for hvordan du ønsker å jobbe med bacheloroppgaven. Lag deg en fremgangsplan med realistiske mål, og hold deg til den. Da vil du også bli ferdig i tide.

Å velge tema er ikke så veldig enkelt for mange da det er så mye å velge mellom. Dette er ikke noe man burde bruke for lang tid på. Velg deg derfor et tema du har kunnskap om fra før av eller et team du interesserer deg for, da vil det bli mye enklere å jobbe meg, og du vil hold deg motivert. Det samme gjelder for problemstillingen.

Du kan ofte sitte fast og vet ikke hva du skal gjøre eller hvordan du skal komme deg videre. Ta derfor kontakt med veilederen din. Veilederen din Kab hjelpe deg underveis og kan komme med mange nyttige tips underveis.

Når man jobber med bacheloroppgaven kan man ofte bli trøtt og sliten, det er tross alt ofte ganske tunge emner man jobber med. Sørg derfor for å ta nok pauser underveis i arbeidet. Er du virkelig lei, kan du også reise bort en weekend med gode venner eller med familie for en avkobling.

Korrektur og språkvask

Korrektur og språkvask

Mange har gjerne ikke hørt om korrektur og språkvask, og noen ser ikke helt hensikten med det. Før man leverer inn oppgaven er det også viktig å lese korrektur og ta språkvask på oppgaven. En oppgave som er utført språkvask på vil gi et perfekt resultat.

Språkvask og korrektur hjelper deg å eliminere alle feilene som er oppgaven borsett fra eventuelle faktafeil da. Skrivefeil, rare formuleringer, grammatiske feil, orddelingsfeil også videre vil bli fikset opp i slik at teksten får en mye bedre flyt.

Du kan gjøre dette selv, men det hjelper som oftest ikke å bruke Word eller andre tekstprogrammer. Disse programmene kan ofte finne vanlige skrivefeil, men orddelingsfeil og rare formuleringer for eksempel, klarer de ikke å finne. Derfor må det manuelt arbeid til.

Dert er svært tidkrevende å gjøre korrektur og språkvask på slike store oppgaver, så sørg for å ha nok tid til dette i tidsplanen din. Om du ikke har tid til det selv, finnes det profesjonelle som kan hjelpe deg med dette.

Hvordan ser oppsettet på en bacheloroppgave ut?

Hvordan ser oppsettet på en bacheloroppgave ut?

Oppsettet ser som oftest ganske lik ut ved de fleste utdanningsinstitusjoner. De fleste har en ferdig mal til hvordan oppsettet skal se ut, men om de ikke skulle ha det, har vi et forslag til hvordan det kan se ut basert på hvordan de fleste utdanningsinstitusjoner velger å ha det.

 

  • Tittelside (forside) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
  • Konklusjon 
  • Sammendrag 
  • Kilder 
Hvor mange ord inneholder en bacheloroppgave?

Hvor mange ord inneholder en bacheloroppgave?

Hvor mange ord en bacheloroppgave skal inneholde vil være forskjellig avhengig av hvilken studieretning du tar, hvor du studerer og hvor mange studiepoeng du får. Sjekk derfor nettsidene til din utdanningsinstitusjon eller veileder om hva som er forventet av deg.

Normalt vil en bacheloroppgave inneholde ca. 6.000-10.000 ord. Dette tilsvarer ca. 30 sider, men kan også være mer eller mindre. Du tenker sikkert at det høres mye ut, men i realiteten er det ikke det. Mesteparten av tiden går til forskning. Å skrive selve avhandlingen burde gå ganske fort når man har all informasjonen man trenger.

Kontakt oss

Kontakt oss

Om du skulle trenge hjelp med korrektur og språkvask av bacheloroppgaven din, står vi i Din Språkvask klar med åpne armer til å hjelpe deg. Vi garanterer deg et godt resultat du vil bli fornøyd med.

Kontakt oss gjerne på e-post om du ønsker et tilbud fra oss eller om du bare ønsker å forhøre deg. Skulle du motta et tilbud fra oss er dette helt uforpliktende. Vi gleder oss til å høre fra deg.