Kan man skrive masteroppgave på én måned?

Kan man skrive masteroppgave på én måned?

Kan man skrive masteroppgave på en måned? Er det en måned igjen til fristen? Hvis ikke du søker om utsettelse, må du belage deg på noen hektiske uker. Men det er mulig å skrive oppgaven på kort tid.  Hvis du har fullført empirien din, har hentet inn intervjumateriale...

Masteroppgave antall ord

Masteroppgave antall ord

Masteroppgave antall ord Skal du skrive en masteroppgave og lurer på hvor lang den skal være? Antall ord, slingringsmonn og hva som teller med varier stort. Vanligvis vil en masteroppgave ligge på rundt 30 000 ord, men grensen kan være langt mindre eller langt høyere...

Sammendrag masteroppgave

Sammendrag masteroppgave

Sammendrag masteroppgave Sammendraget i en masteroppgave skal gi leseren et innblikk i hva oppgaven handler om og hvilke problemstillinger som blir drøftet. Dette skal være raskt, konkret og enkelt. Generelt skal et sammendrag fortelle leseren hvilke problemstillinger...

Diskusjon masteroppgave

Diskusjon masteroppgave

Diskusjon masteroppgave En masteroppgave består av mange deler og elementer. Selv om kravet for innhold varierer fra universitet til universitet, er diskusjon en elementær og grunnleggende del av masteroppgaven. Resultater, konklusjon og diskusjon bygger på noe av den...

Søke om forskningsmidler

Søke om forskningsmidler

Søke om forskningsmidler Trenger du finansiering til et forskningsprosjekt? Da kan du søke om forskningsmidler fra Forskningsrådet eller andre foreninger knyttet til fagområdet for prosjektet. Det foreligger flere søknadsfrister hvert år, så det lønner seg å være...

Validitet og reliabilitet i masteroppgave

Validitet og reliabilitet i masteroppgave

Validitet og reliabilitet i masteroppgave For at funnene dine skal kunne brukes som et beslutningsgrunnlag i masteroppgaven, må de ha en høy reliabilitet og validitet. Dette kvalitetssikrer funnene og gjør dem valide. Validitet brukes for å beskrive om...

Skrive masteroppgave for bedrift

Skrive masteroppgave for bedrift

Skrive masteroppgave for bedrift Visste du at det er mulig å skrive masteroppgave for bedrift? Med det mener vi at du kan ta utgangspunkt i en problemstilling som er typisk for den aktuelle bedriften, og bruke det som utgangspunkt for oppgaven du skal skrive. Det er...

Forsvare masteroppgave

Forsvare masteroppgave

Forsvare masteroppgave Det å skulle forsvare en masteroppgave kan oppleves som utfordrende og kanskje til og med skremmende. Med gode forberedelser kan du sørge for at prosessen blir mest mulig vellykket! Skal du forsvare en masteroppgave, har du ganske sikkert lagt...

Referanseliste APA

Referanseliste APA

Referanseliste APA Referanseliste er et begrep som ofte brukes i forbindelse med oppgaveskriving i høyere utdanning, og APA er en spesifikk referansestil. Referanseliste APA er altså en referanseliste som er skrevet på en spesiell måte. Et annet ord for referanseliste...

Skrive masteroppgave

Skrive masteroppgave

Skrive masteroppgave Skal du skrive en masteroppgave? Da har vi noen gode tips til hvordan du kommer i gang, og hvordan du bør planlegge månedene som kommer.  Masteroppgaven er en større innlevering du gjør i forbindelse med høyere utdannelse. Dette er det siste...

Hvor lang skal en masteroppgave være?

Hvor lang skal en masteroppgave være?

Hvor lang skal en masteroppgave være? En masteroppgave er den siste oppgaven i en mastergrad, og her foreligger det mange retningslinjer å forholde seg til. En masteroppgave kan bestå av alt fra 18 000 til 40 000 tusen ord, avhengig av studieretning, arbeidsform og...

Kriterier for å søke om forskningsmidler

Kriterier for å søke om forskningsmidler

Kriterer for å søke om forskningsmidler Alle som er med i en forskningsorganisasjon kan søke om forskningsmidler. Organisasjonen blir da ansvarlig for prosjektet. Det finnes mange forskningsorganisasjoner og medlemmer av dem kan da søke om midler for forskning....