Hvem kan søke etter forskningsmidler?

Hvem kan søke etter forskningsmidler?

Hvem kan søke etter forskningsmidler? I teorien kan alle forskere søke om forskningsmidler, men du kan ikke søke hos hvilken som helst organisasjon eller forening. Noen har unike krav og tar ikke imot søknader fra privatpersoner, andre behandler kun søknader fra...

Skrive doktorgrad

Skrive doktorgrad

Skrive doktorgrad En doktorgrad, også kalt pH. d., er den høyeste formen for utdanning vi har i Norge. For å kunne ta en doktorgrad, er det viktig at du har gode karakterer fra mastergraden og finansiering til forskningen.  Opptaket skjer vanligvis gjennom...

Masteroppgave eksempel

Masteroppgave eksempel

Masteroppgave eksempel Sliter du med å komme i gang på masteroppgaven? Da kan et eksempel være et godt sted å starte. Et eksempel gir deg et innblikk i hvordan sluttresultatet kan se ut. En masteroppgave skal ikke formes som en vanlig stil eller oppgave. Her er det...

Masteroppgave

Masteroppgave

Masteroppgave En masteroppgave tar tid og er en viktig del av den endelige karakteren. For å lykkes trenger oppgaven et godt språk og fin flyt. Vi har samlet noen tips for å gjøre jobben lettere.  Det er ingen hemmelighet at det tar lang tid å produsere en god...

Kvalitativt intervju

Kvalitativt intervju

Kvalitativt intervju Når man virkelig skal gå i dybden i noe med noen, er et kvalitativt intervju midt i blinken. Man får mye kunnskap som man ellers måtte fått fra andrehåndskilder, direkte fra kildene, og kan få gode perspektiver som gir en unik vinkling i oppgavene...

Forskningssøknad

Forskningssøknad

Forskningssøknad Skal du skrive en forskningssøknad? Årlig behandles rundt 5 000 søknader hos Forskningsrådet. Hvordan lykkes med søknaden, slik at prosjektet ditt kan finansieres? En forskningssøknad tar rundt fem uker å skrive, noe som tilsvarer 185 arbeidstimer....

Konklusjon bacheloroppgave

Konklusjon bacheloroppgave

Etter en lang og hektisk periode er. Det på tide å skrive konklusjonen på bacheloroppgaven din. Konklusjonen din for hva du har prøvd å få svar på de siste månedene skal endelig fullføres og man får svart på hvitt hva som er det endelige resultatet.  For å komme fram...

Litteraturgjennomgang masteroppgave

Litteraturgjennomgang masteroppgave

Når man skal skrive en masteroppgave så må man også ha en gjennomgang av litteraturen. I denne artikkelen skal vi utdype dette i tillegg til å gi litt tips og triks om masteroppgaven.Litteraturgjennomgang Ved litteraturgjennomgang skal du gi en kort gjennomgang av...

Disposisjon bacheloroppgave

Disposisjon bacheloroppgave

Å finne ut av hvordan disposisjonen eller oppsettet til en bacheloroppgave skal se ut er ikke alltid like lett. Noen skoler har denne informasjonen på nettsiden sin, mens andre ikke har det. I denne artikkelen kan du se hva som er den mest vanlige disposisjonen å...

Prosjektbeskrivelse masteroppgave

Prosjektbeskrivelse masteroppgave

I denne artikkelen skal vi forklare litt om hva en prosjektbeskrivelse av masteroppgave er for noe, og hva prosjektbeskrivelsen må inneholde. Les mer for å finne ut av hvilke krav som stilles.Hvilken informasjon skal være med i prosjektbeskrivelsen? I en...

Problemstilling bacheloroppgave

Problemstilling bacheloroppgave

Problemstilling til bacheloroppgaven kan være svært vanskelig å komme på. Mange bruker veldig lang tid på å finne ut av hva problemstillingen skal være, men her er det viktig å ikke bruke for lang tid, du må ikke bruke så lang tid at det går utover tiden man har til...

Presentasjon av masteroppgave

Presentasjon av masteroppgave

Ikke alle er klar over det, men i noen fag så må man i tillegg til å levere inn masteroppgaven skriftlig, ha en muntlig framføring av masteroppgaven. Dette kan i mange tilfeller være en stor belastning på elevene, men det er altså noe man må igjennom.Muntlig...