Personer som språkvasker tekst
Forstørrelsesglass med tekst i midten og større tekst ved siden av en strek

Din Språkvask – Forbedrer din tekst!

Språkvask kan gi teksten din et betydelig kvalitetsløft, og sørger for at du kan levere inn eller publisere teksten din uten å bekymre deg for skrivefeil. Språkvask handler imidlertid om mer enn å bare fjerne skrivefeil – også grammatikk, struktur og formattering kan forbedres.

Språkvask er nyttig i mange tilfeller, men kanskje særlig når du skal levere inn en viktig oppgave eller publisere noe på bedriftens nettside.

To personer som står med en bok og spørsmålstegn symboler

Hva er språkvask?

Språkvask går ut på at noen gjennomgår en tekst med det formål å forbedre den språklige kvaliteten. Formålet med dette er at teksten skal bli mest mulig leselig og tolkbar for mottaker.

Ofte brukes begrepene «språkvask» og «korrektur» om hverandre, men det er flere forskjeller mellom de to. Under språkvask er det i økt grad fokus på å forbedre setningenes struktur og lesbarhet, mens korrekturlesing hovedsakelig handler om å rette på skrivefeil.

Under språkvask vil imidlertid skrivefeil og grammatikkfeil også rettes opp i, noe som gjør at språkvask og korrektur overlapper hverandre.

Prosessen i en språkvask

Hva blir gjort med teksten under språkvask?

Dersom du bestiller språkvask av en tekst, vil vi gå gjennom teksten bit for bit og sørge for at den når sitt fulle potensial.

Vi vil blant annet gi teksten grundig korrektur der vi retter på feil. Dette inkluderer retting av feil relatert til alt fra språkbruk og tegnsetting, til tastefeil og stavefeil.

Foruten korrektur, vil vi sørge for å gi teksten en real språkvask der vi gir forslag til forbedringer. Dette kan innebære at hele setninger og avsnitt skrives om på, og at teksten formatteres på en annen måte.

Språkvask kan blant annet innebære at setninger kortes ned, deles opp eller omformuleres – basert på hvilke løft teksten din trenger. Unødvendige gjentakelser eller overdreven bruk av et ord er ikke direkte feil, men kan svekke tekstens kvalitet.

 

  • Retting av skrivefeil, tastefeil og grammatiske feil
  • Omstrukturering av setninger og avsnitt
  • Retting av feil tegnsetting
  • God og naturlig tekstflyt med konsekvent språkbruk
Person som danser

Våre tjenester innen språkvask

Din Språkvask tilbyr en rekke tjenester innen språkvask og korrektur, og hjelper både privatpersoner og private med forbedring av tekst.

La oss se nærmere på noen av tjenestene vi tilbyr innen språkvask for private og bedrifter.

Personer som ser på bøker til bacheloroppgaven

Språkvask av bacheloroppgave  

Mot slutten av et treårig bachelorstudium er det tid for å skrive bacheloroppgaven, noe som kan være en lang og slitsom prosess. Det krever ofte veldig mye innsats å sørge for godt faglig innhold, noe som kan være krevende i seg selv.

Før du leverer inn oppgaven, kan det imidlertid være lurt å bestille språkvask eller korrektur. Hos de fleste studiesteder vil nemlig også den språklige kvaliteten være med på å bestemme hva slags karakter man får på oppgaven. Språket skal være godt, presist og forståelig.

Med språkvask av bacheloroppgaven din slipper du å bekymre deg for at dårlig språkkvalitet skal ødelegge for deg.

Bachelorstudenter kan også få hjelp med språkvask av andre viktige innleveringer gjennom studietiden. Det faglige innholdet i oppgaven ivaretas naturligvis, og det er bare selve språket som eventuelt vil endres på.

Språkvask av tekst til masteroppgave

Språkvask av masteroppgave

Foruten språkvask av bacheloroppgaver, er det vanlig å få hjelp med språkvask av masteroppgaver. Dette er akademiske oppgaver på høyt nivå, og det stilles derfor strenge krav til både formatering, språk og oppsett.

Ved å bestille språkvask av masteroppgave kan du føle deg trygg på at oppgaven din holder høy språklig kvalitet.

Språkvask av tekst til PhD oppgaver

Språkvask av PhD-oppgaver

Går du hele veien til PhD, vet du hvor mye arbeid som ligger bak dette. En godkjent avhandling her vil være verdt millioner av kroner i årene som kommer. Språket er unektelig, akkurat som på bachelor og master, en viktig del av inntrykket i oppgaven. Det vil være verdt det å investere noen tusenlapper i språkvask og korrektur av en PhD-oppgave.

Dersom du er doktorgradsstudent, har du allerede mer enn nok å sette fingrene i. Mange har jobb, familie og andre aktiviteter, da i tillegg til doktorgraden. Språkvask til sent på kveld er simpelthen ikke fornuftig. Da er det mye mer lønnsomt og fornuftig å sette ut språkvasken av oppgaven til de profesjonelle.

En finger som peker på et B2B-skilt

Språkvask for bedrifter

Mange bedrifter publiserer tekster på egen nettside, enten det er snakk om produktbeskrivelser, informasjonstekster, kategoribeskrivelser eller SEO-blogginnlegg. I tillegg til dette, er det vanlig å sende ut markedsføringsmateriale på e-post til kunder.

Dårlig språk på nettsiden eller i markedsføringsmateriale kan potensielt ødelegge bedriftens navn og rykte. Mange føler seg utrygge på grammatikk og utforming av tekst, noe som kan vanskeliggjøre både markedsføring og kommunikasjon med kundene.

Språkvask for bedrifter handler om å sørge for høy språklig kvalitet, slik at kunder og andre interessenter ikke blir møtt av skrivefeil, kronglete setninger eller grammatiske feil.

Språkvask gjør det lettere for kundene å tolke budskapet ditt, og sørger for at de sitter igjen med et inntrykk av at bedriften din er profesjonell.

Person som sitter på en koffert

Hva koster språkvask?

Det er en rekke faktorer som er med på å avgjøre hvor mye språkvask koster. Prisen vil for eksempel avhenge av tekstens lengde og språklige kvalitet.

Sett i forhold til nytten språkvask gir deg, er det imidlertid en billig investering. En bacheloroppgave med høy språklig kvalitet kan for eksempel gagne deg i form av bedre karakter og dermed også videre jobbmuligheter.

Norsk og britisk flagg

Språkvask av norsk og engelsk tekst

Det er ikke bare norsk tekst som kan motta språkvask og korrektur hos oss. Vi kan også bistå med korrektur av engelskspråklige tekster. Dette er noe mange nordmenn setter pris på, da engelsk gjerne er noe man føler seg mindre selvsikker på enn norsk.

Språkvask av engelsk tekst kan være nyttig enten du skal sende et motivasjonsbrev til utenlandske utdanningsinstitusjoner, eller om bedriften skal ekspandere til utenlandske markeder. Med engelskspråklig nettside kan man nå ut til en verden av kunder.

Person med korrektur-symbol

Motta hjelp med språkvask av tekstene dine

Språkvask handler ikke bare om å fjerne stavefeil eller grammatiske feil, men om å gjøre teksten enklere å tolke og mer lesbar. Setninger skrives gjerne om på, avsnittene deles opp og teksten får et mer proft uttrykk. 

Enten du skal levere inn en bachelor-, master- eller PhD-oppgave, er språkvask en god investering. Det samme kan sies for bedrifter som ønsker å dele tekster på egen nettside, eller for deg som skal publisere en bok. 

Din Språkvask har dyktige tekstforfattere som har lang erfaring med både språkvask og korrektur. Vi jobber med tekst på daglig basis, og vet derfor hva som skal til for å lage gode tekster.

Ta kontakt med oss i dag, og motta et uforpliktende pristilbud på språkvask eller korrektur!